Zodiákus

Alapfogalmak az asztrológiában

Kezdőlap » Asztrológia » Alapfogalmak az asztrológiában

A legfontosabb asztrológiai kifejezések ismertetése a teljesség igénye nélkül.

Afflikció (Szerencsétlenség, sorscsapás)
Vagy egy nehéz aspektusra (pl. kvadrát, vagy oppozíció) vagy egy planétának egy olyan jegyben való elhelyezkedésére utal (pl. Mars a Halakban), amely jeggyel az adott planéta nem harmonizál, vagy egy ártó planétával való kapcsolatot jelöl.

Anaretikus fok
A 29 ° -on elhelyezkedő bolygók a radixban, „anaretikus” vagy sorsdöntő fokon vannak. Ezek az asztrológia szerint, negatív hatással bírnak, és az egyén gyakran szembesül a jel legjelentősebb vetületeivel.

Állócsollagok
Az állócsillagok fontos kiegészítő elemek, amelyek komoly segítséget jelenthetnek a horoszkópelemzésnél. Minden asztrológus más​​ „állócsillag-készlettel” dolgozik, sőt az is eltér, hogy csak az együttállást veszik-e figyelembe, vagy a szembenállást is. Jelentőségük nem csekély, de inkább csak nyomatékosító szerepük van, árnyalják az alapértelmezést. 

Ascendens
A zodiákus azon pontja, amely a születés idején a keleti horizonton felkelőben volt. Azonos az első ház csúcsával és az ember személyiségét, jellemét mutatja meg, és azt, hogyan viszonyul a világhoz. Az egyik legfontosabb jelölője a képletednek. Olvasd el miért fontos az aszcendens. Illetve hogyan pontosítható.

Aspektusok
Két planéta közötti szögkapcsolatot jelent. A fő aspektusok a konjunkció, a trigon, a szextil, a kvadrát és az oppozíció. Ezeken kívül vannak közbeeső kisebb aspektusok is. Az első három aspektus jótékony, vagy segítő, az utolsó kettő pedig nehéz fényszögkapcsolat. Bár a nehezebb aspektusok betölthetik a nevelõ szerepet is, segítenek a tanulásban és a fejlődésben.

Asztrológia
Jelentése: asztro = csillag, logo = szó, beszéd (görög). Az égitestek helyzete és a földi élet közötti összefüggések tanulmányozása.

Asztrometria
Az égitestek helyzetének és a földről látszó mozgásának meghatározása.

Asztronómia
Csillagászat

Asztrozófia
Az asztrológia egy ága, mely a csillagképeket (is) használja elemzéskor.

Átszelt jegy
Egy olyan jegy, amely két szomszédos házcsúcs közé esik, de egyik házcsúcs sincs az adott jegyben.

Ártalmas
Ez egy terminus, amely olyan planétákra és aspektusokra utal, amelyek ártanak, ilyen pl. a Szaturnusz és a Mars. Ez a két bolygó képviseli az „Infortuna Major” -t, azaz a nagy szerencsétlenséget, míg az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó az „Infortuna Minor” -t, vagy a kis szerencsétlenséget.

Campanus
XIII. sz.-i matematikus és asztrológus. Nevéhez fűződik a Campanus házrendszer kidolgozása.

Cselekvés házai
Második, hatodik tizedik házak. A Föld jegyekkel kapcsolatosak.

Csúcsok
Azok a vonalak, amelyek a házakat vagy a jegyeket egymástól elválasztják. Amikor jegyekről van szó, egy olyan átmeneti területet jelöl, ahol mindkét jegy hatással van az egyénre.

Dekádok, dekanátusok
A jegyek tíz fokonkénti felosztását jelölik, melyek egymástól csak kis mértékben különböznek, annak megfelelően, hogy mi az adott dekád uralkodója.

Descendens
A horoszkóp azon pontja, amely az Ascendenssel szemben áll, azaz az Ekliptika lenyugvó foka a nyugati horizonton, az egyén születésének pillanatában. A VII. ház csúcsa. A házasságra, a társkapcsolatokra, az emberek közötti kölcsönhatásra utal.

Efemeridák
Az asztrológus munkáját segítő táblázatok, melyek szélességi körönként a különböző csillagidőkhöz tartozó bolygó és házsarok pozíciókat tartalmazzák.

Egyenlítõ
Képzeletbeli vonal a föld felszínén, amely a földet két egyenlő – északi és déli -félgömbre osztja.

Ekliptika
A Nap pályasíkja.

Elekció
Kedvező pillanatok keresése.

Eleváció
Asztrológiai meghatározása: az adott bolygó távolsága a horizonthoz képest, azaz a magassága. Az MC-hez legközelebb eső bolygó elevált (emelt).

Elemek
Tűz, föld, levegő, víz.

Egyenlő házak rendszere
Az általánosan leginkább elfogadott rendszer az első házzal, azaz az Ascendenssel kezdődik és a többi tizenegy házat egységesen 30 fokra osztja fel. Az M – házrendszer az égbolt közepén (MC) kezdődik, ez a tizedik ház csúcsa, és a többi tizenegy házat egységesen 30 fokra osztja fel. Ismert még a Vehlow rendszer, stb…

Egyszerű horoszkóp
Ez egy olyan horoszkóp, amely első háza a Kosba esik. Leginkább akkor használják, amikor a születés ideje (órája, perce) így az Ascendens nem ismert.

Ekliptika
A Nap látszólagos útja, amit akkor tenne meg, ha a Föld körül keringene.

Életóra
Az életóra az ASC-nál indul születéskor, az óramutató járásával ellentétes irányba. 72 év alatt járja körbe a radixot, ekkor tovább halad az első ház csúcsától a megszokott irányban. (évente 5 fokot halad) ez azt jelenti, hogy nagyobb házakban többet, kisebbekben kevesebb időt tölt. (átlagosan 6 év/ház)

Felkelő jegy
Az a jegy, amelyben az Ascendens tartózkodik.

Felszálló holdcsomópont (a Sárkány feje)
Az a pont, ahol a planéta pályája metszi az ekliptikát. Jupiter jellegű. A karmikus életfeladatot a horoszkópban a fel- és leszálló holdcsomópontok jelentik. Ezek számított pontok, a Nap és a Hold keringési pályáinak metszéspontjai. A horoszkópábrában pontosan egymással szemben találhatóak. Karma tengelynek hívják a felszálló és leszálló holdcsomópontok alkotta tengelyt a horoszkópban. Mint minden tengely, a karma tengely két vége is együtt mozog, és az egymással szemben lévő házakat/jegyeket köti össze. Karmikus szempontból összetartozó ill. egymásból következő témákat jelöl.

Férfias jegyek.
A tűz- és a levegő jegyek, melyeket agresszívnak, néha pozitívnak neveznek.

Fix-jegyek
A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő. Ezeket a jegyeket fix és stabil érzelmek jellemzik.

Föld-jegyek
A Bika, a Szűz és a Bak. Ezek a jegyek „földi” jellemzőkkel bírnak, mint pl. a stabilitás, a felelősségtudat és a gyakorlatiasság.

Hanyatló (házak)
A harmadik, a hatodik, a kilencedik és a tizenkettedik házak. Ezek a házak a változó jegyekkel és a változó tulajdonságokkal állnak kapcsolatban.

Harmonikus aspektusok
Konjunkció, szextil, félszextil és a trigon. Könnyű aspektusoknak is nevezik őket.

Ház, házak
A zodiákus egy matematikailag meghatározott része, amely az élet egy adott területére utal.

Házrendszerek
Lásd Placidus házrendszer, Koch házrendszer, Regiomontanus házrendszer

Házcsúcs
A házcsúcs határozza meg a házak közötti választóvonalat a zodiákus körén. Amikor egy planétáról azt mondják, hogy egy ház csúcsán áll, akkor az ezen a választóvonalon áll és hatása mindkét házra kiterjed, de a házcsúcson is hat a bolygó a legerősebben.

Házcsúcsokra eső fényszögek
Un. látens fényszögek, a házcsúcstól +/- 5 fokon belül érkező fényszögeket vesszük figyelembe. Ezek sok esetben módosítják az értelmezésüket.

Hyleg és Anaréta

A klasszikus asztrológiában nagy jelentőséget tulajdonítottak ezeknek a fogalmaknak, ma már főleg az egészségi asztrológiában használják. A Hyleg életet adót jelent és három elem viselheti ezt a szerepet. A Nap a Hyleg, ha az I. vagy a horizont feletti világos házak valamelyikében áll (tehát: I. VII. 9. X. és 11. ház jöhet szóba). Ha a Nap nincs itt, de a Hold igen, akkor a Hold a Hyleg. Ha pedig egyik fővilágosító sincs ún. hylegiális házban, akkor az Ascendens. Az Anaréta az a bolygó (azok a bolygók), ami a legjobban támadja (amelyek támadják) a Hyleget.

Immum Coeli (IC)
Az égbolt alja. Az egyenlőtlen házak rendszerében a negyedik ház csúcsa. A családi kapcsolatokat és az otthoni életet reprezentálja. Vele szemben az MC a X. ház csúcsa. Ez a múltad, innen jössz. Egyrészt a családi múlt, a gyökerek tartoznak ide, másrészt előző életeidnek a történetei és az a tudás, amit hoztál most magaddal. Itt van benned az a képesség, az a tudás, amit azért hoztál le, hogy erre alapozd ezt az életet. A múltad jelölője a képletben.

Jegyek
A zodiákus tizenkét egyenlő részre osztása, amelyek neveiket a rájuk jellemző csillagkonstellációkról kapták. (Nem összekeverendő a csillagképekkel, melyet az asztrozófia használ)

Jótékony
Azokra a planétákra és aspektuspkra utal, amelyek pozitív hatásúak. Hagyományosan a Jupitert és a Vénuszt nevezik a két fő jótevőnek  Bár a Napot, Holdat és a Merkúrt is jótékony bolygóknak tartják. A fényszögek közül ide tartozik a szextil, a szemiszextil, a trigon, esetleg egyes konstellációkban a konjunkció is.

Kapcsolatok házai
A 3, VII, 11. házak a levegő jegyekkel állnak kapcsolatban.

Kardinális jegyek
A Kos, a Rák, a Mérleg és a Bak. Ezek a jegyek a zodiákus kardinális pontjaira esnek. Az első ilyen jegy a Kos, helye a „Vernal Equinox”, (vagy a Tavasz pont, vagy a zodiákus kezdete). Ezek a jegyek a cselekvésre, a kezdetekre utalnak. Kapcsolatba hozhatók a kezdeményezéssel és a dinamikus cselekedetekkel.

Karmaóra
A karmaóra a felszálló holdcsomótól indul születéskor, az óramutató járásával megegyező irányba. 30 fokonként 6 év beosztással (5 fokot 1 év jelentéssel halad) Mutatja, hogy éppen mi az aktuális feladat ahhoz, hogy a karmát beteljesítsem.

Kelet – pont
Ez az a pont, amely a keleti horizonton kel fel, és a Föld Egyenlítőjét metszi. Általában a társas kapcsolatok elemzése során van jelentősége.

Kritikus pontok
A Kos, a Rák, a Mérleg, és a Bak 13. és 26. foka. A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő 9. és 21. foka. Az Ikrek, a Szűz, a Nyilas és a Halak 4. és 17. foka. A kritikus pontok meghatározása a hinduktól származik. Olyan érzékeny pontnak tartják őket, amelyek fokozzák a jegy erejét.

Koch
Dr Walter Koch német asztrológus a Koch házrendszer megalkotója. (Születési hely szerinti házrendszer).

Koch házrendszer
Dr Walter Koch német asztrológus a Koch házrendszer megalkotója. Születési hely szerinti házrendszer. Az elterjedtek közül ez a legfiatalabb rendszer. A Koch-féle házrendszer idő-dinamikus. Figyelembe veszi, helyzetüket tekintve az ekliptika minden pontját, és azok viszonyát az AC-hez és a születési helyhez. Az asztrológia – pszichológiai irányzatai (legalábbis a svájci Huber módszer) ezt használja. – Időszemléletű házrendszer

Konjunkció
Két szög, vagy planéta orbiszon belül együttáll.

Könnyű aspektus
Olyan harmonikus aspektusok, mint pl. a trigon és a szextil (olykor a konjunkció is).

Követő házak
A 2, 5, 8, 11. házak. A fix jegyekkel kapcsolatosak.

Leszálló holdcsomópont (A Sárkány farka)
A felszálló holdcsomóponttal ellentétesen helyezkedik el a horoszkópban. Szaturnusz jellegű. A karmikus életfeladatot a horoszkópban a fel- és leszálló holdcsomópontok jelentik. Ezek számított pontok, a Nap és a Hold keringési pályáinak metszéspontjai. A horoszkópábrában az egymással szemben lévő házakat/jegyeket köti össze.

Látens fényszögek
Minden égitest minden lehetséges fényszögpontra vet bizonyos fényszöget, függetlenül attól, hogy van-e ott valamilyen horoszkópelem vagy nincs.

Levegő-jegyek
A Vízöntõ, az Ikrek, a Mérleg. Ezek a jegyek a levegővel állnak kapcsolatban. A levegő-jegyek a kommunikációval és az intellektussal kapcsolhatók össze.

Medium Coeli (MC)
Az égbolt közepe, a horoszkóp felső részén található, az egyenlőtlen házak rendszerében a X.-ház csúcsa. A karrierre, a közösségi célokra, és a felettesekhez való viszonyra utal, illetve a fejlődési útra, életcélokra mutat rá.

Megpróbáltatások házai
A IV, 8, 12 házak. A víz-jegyekkel kapcsolatosak.

Mundán házak
A sors támogató, vagy gátló motívumait tartalmazzák A mundán házak egyszerűsített értelmezése nem más, mint az, hogy a Kos az 1. a Bika a 2. az Ikrek A 3. mundán ház és így tovább. Az itt elhelyezkedő bolygók főleg a jellemfejlődésre adnak információkat. Súlypontjuk a jegy eleje.

Nagy jótevő
A Jupiter. „Fortuna Major”. A legnagyobb szerencsét jelentheti.

Nagy szerencsétlenség
A Szaturnusz. „Infortuna Major” Az ember életében bekövetkező rossz dolgok okozójának tartják. A „küszöb őre” egyben a karmikus életfeladatok bolygója is.

Napjegy
Az a jegy, amire a legtöbb ember úgy utal, hogy Ikrek, Nyilas stb.. jegyben született, illetve amelyben a Nap az egyén születése napján tartózkodott. A személyiség általánosított jellemzését adja.

Napházak
A​​ Napházak​​ a Nap pontjához igazodnak, onnan mérünk előre- hátre 15-15 fokot, így egy-egy Napház is 30 fokos lesz, mint a mundán házak. Súlypontjuk azonban a középpont – a Nap pontja, ahonnan kiindultunk. A​​ saját elképzeléseink, akaratunk egyes elemeit​​ tartalmazzák.

Negyedek

I. negyed: Test

Leírja milyen az illető energiaháztartása, megjelenése, és milyen hozott eszközökkel, tehetséggel, mozgáslehetőségekkel, rendelkezik. Ez az önvaló területe.

Az életenergiát jelképező I. sarokház vezeti be a TEST/EGO NEGYEDÉT. Utána az anyagi energia következik a 2. házban, majd a negyedet a 3. ház, vagyis az intellektuális energia zárja be (hanyatló ház).

II. negyed: Lélek

Leírja, hogy az illető milyen „életenergiával” rendelkezik, milyen életenergiát fújt be Isten az orrlyukán. A Lelkem hatására a Test fizikai formában is kifejezheti a Lélek állapotát, mint szomorúság, sírás, könnyek stb.

A IV. ház is sarokház, amely bevezeti a LÉLEK NEGYEDÉT. Míg a IV. ház az érzelmi energiáról árulkodik, addig a követő 5. ház az életörömről és kreativitásról, a hanyatló 6. ház pedig a hétköznapi, gyakorlati energiáról.

III. negyed: Szellem

Leírja azokat a dolgokat, amik a külvilágból érkeznek üzenetként felém, amelyek kifejezetten nekem szólnak, és valamit megmozdítanak a lelkemben. Emiatt a világom „lepecsételt üzenet”, egy hasonlat, amelyet nekem kell megfejtenem. Ezért lép elém kívülről a világomnak egy része, amelyet az én lelkem címére adtak fel. Az a nyelv, amely megszólítja a Lelkemet, egy jelképes nyelv, amelyet a Lélek megért ugyan, de a legtöbbször nem a tudat síkján. A világ (az Én világom!), szünet nélkül beszél hozzám, de én nem értem. Ezt a nyelvet nem tanítják iskolában, viszont az asztrológia, mint az egyik lehetőség, lefordítja számunkra ezt a nyelvet.

A VII. ház a SZELLEM NEGYEDÉNEK a kapuja. Erre a területre sorolunk mindent, ami „kívülről jön be” az életünkbe (akkor is, ha valaminek a feltűnő hiányáról van szó), és így sorsként, üzenetként éljük meg. Ilyen a párkapcsolat, a tranzakció (VII. ház), az utána következő elmélyülés és sorsszerű átalakulás (8. ház), majd az új célok megjelenése (9. ház). 

IV. negyed: Törvény

Utoljára következik a TÖRVÉNY NEGYEDE, ahol magasabb törvényszerűségeknek vagyunk alárendelve. A X. számú sarokházban önmagunkat kell csiszolnunk a társadalom szabályai szerint, a 11-essel jelölt követő házban a közösségi törvényekkel kell kezdenünk valamit, és végül az utolsó hanyatló házban (12.) vissza kell vonulnunk az egónkkal, és áldozatot kell vállalnunk.

Nehéz aspektusok
Diszharmonikus aspektusok, a kvadrát és az oppozíció. Olyan aspektusokat jelölnek, mikor az energiák nemigen támogatóak.

Nőies jegyek
A föld és a víz-jegyek. A nőies szó a fogékonyságra utal, és nem a szexuális megkülönböztetést jelenti.

Oppozíció
A bolygók egymással szemben 180 fokra állnak. Nehézséget, disszonanciát jelent.

Orbis
A pontos és az aktuális fényszög közötti különbséget jelöli, amely határon belül a fényszög még kifejti a hatását.

Placidus
Placidus de Tito XVII. sz.-i spanyol herceg volt. Õ alkotta meg a róla elnevezett házrendszert. Ez ma is a leggyakrabban használt házrendszer.

Placidus házrendszer

A Placidus házrendszert, a XVII. században élt olasz szerzetes, matematikus, asztrológus Placidus de Titis alkotta meg, és az általa kidolgozott házrendszer révén lett ismert. Ez ma is a leggyakrabban használt házrendszer. A Placidus házrendszerben az AC és a MC közé eső házcsúcsokat úgy állapítjuk meg, hogy harmadoljuk azt az időt, míg a zodiákus egy bizonyos foka a keleti horizonttól az MC-ig jut. A rendszer a sarkkörökhöz közelítve szinte használhatatlanná válik!  – vegyes szemlélet: idő és térszemléletű házrendszer.

Planéták
A görög „planéták, vagy a vándorok”. Vonatkozik bármilyen égitestre, amely a Földről nézve mozgásban van.

Progressziók
Az előrehaladó planétákra és házcsúcsokra vonatkozik a születés idejétől számítva egy következő meghatározott időpontig. Az élet minden éve egy napot jelent. (szekunder)

Quadrat / Kvadrát
Kilencven fokos fényszögkapcsolat. Nehézségeket, disszonanciát jelent.

Regiomontánusz
XV. sz-i német asztrológus, a róla elnevezett házrendszer megalkotója.

Regiomontanus házrendszer
XV. sz-i német asztrológus, a róla elnevezett házrendszer megalkotója. E rendszer egy úgynevezett kvadráns-rendszer, ahol az égi egyenlítő 12 egyenlő részre oszlik, és a felosztás-pontokon keresztül az egyenlítőre merőleges síkokat fektet. Ezeket az ekliptikára kivetítve kapjuk meg a házcsúcsokat. A hagyományos asztrológia, és az erre alapuló asztrológiai ágak, (pl. a Horari vagyis kérdő asztrológia), csak ezt a rendszert használják. – térszemléletű házrendszer

Retrográd (hátráló) mozgás

Látszólagos hátráló mozgás, az egyén életében általában nehézségekre utal.
Időnként úgy tűnik, hogy egy-egy bolygó hátrafelé mozog az égen. De ez csak illúzió, mert valójában egyetlen bolygó sem mozog visszafelé a Nap körüli pályáján. Csak a mi szempontunkból a Földről nézve tűnik úgy, hogy hátrafelé mozog a bolygó, egyszerűen azért, mert a Föld is eltérő sebességgel kering a Nap körül, mint a többi bolygó. 

Sarokházak
Az I., IV., VII., X. házak. Ezek a házak a kardinális jegyekkel és a kardinális tulajdonságokkal állnak kapcsolatban. Sorskeresztnek is nevezik.

Sarokpontok
A horoszkóp sarkalatos pontjaira utal, amelyek az Ascendens, azaz a felkelő jegy, az ezzel szemben álló Deszcendense, az MC, azaz az égbolt közepe, és az ezzel szemben álló IC.

Sötét házak
Sötét házaknak tartja a hagyomány azokat, amelyekben az ember karmikus tehertételt kap, s ez az egyéni törekvéseket gátolja, semhogy segítené.

  • 2 – anyagiak
  • IV. – a hozott traumák,
  • 6 – munka és betegség, és maga a karma
  • 8 – halál és veszteség
  • 12- kényszer és izoláció

Szerencsepont
Az asztrológusok által leggyakrabban használt arab pont. A Nap helyzete – az Ascendens és a Hold távolsága (fokokban). Szerencsés helyzetekre, körülményekre utal.

Szextil
Hatvan fokos fényszög, pozitív, segítő aspektus.

Sziderikus idõ
Az állócsillagok közötti távolság időben kifejezve. (Nem az óra szerinti időre utal).

Sziderikus zodiákus
Olyan zodiákus, amely a csillagok helyzetén és nem a „Vernal Equinoxon” alapul. A keleti, hindu, verda asztrológia használja.

Tranzit
Egy adott nap (aktuális konstelláció) és a születési horoszkóp bolygóállásai közötti aspektusokat jelenti.

Trigon
Százhúsz fokos fényszögkapcsolat. Segítő, pozitív aspektus.

Trópikus zodiákus
A Nap útját nyomon követő zodiákus. A Kos első foka, a „Vernal Equinox”-nak felel meg, és nem az aktuális csillag helyzeteknek. Filozofikus zodiákusnak is nevezik.

Tűz-jegyek
A Kos, az Oroszlán és a Nyilas. Ezeket a jegyeket tüzesnek, szenvedélyesnek és spontánnak tartják.

Változó jegyek
Az Ikrek, a Szűz, a Nyilas és a Halak. E jegyek az alkalmazkodással és a rugalmassággal állnak kapcsolatban.

Vertex
A zodiákus nyugati felén található pont a Prime Vertical és az ekliptika metszéspontja. Néha a sors és a vágyak beteljesedésére utal. (5, 6, 7, 8 -as házakban helyezkedhet el)

Vízjegyek
A Rák, a Skorpió és a Halak. Fogékonyságra, érzékenységre, érzelmekre utalnak.

Zodiákus
A görög „zodiakos” szóból származik. Jelentése: az állatok köre (csoportja).

Érdekelhet...

Friss cikkek

 

Születési idő és hely ismeretében

Asztrológiai elemzés

A születési dátumod csupán egy számnak tűnik, pedig sokkal több annál.