Az arab pontok matematikai pontok, amelyek az Ascendensen alapulnak. Születési képletekben tranzitok által aktiválódnak.

Az arab pontok az ókori babiloni, egyiptomi és hermetikus asztrológiára vezethetők vissza. Az 1. századra a hellenisztikus asztrológia részeként általános asztrológiai gyakorlattá váltak. A klasszikus asztrológia (görög/római) előtt „sok”-nak (Lots) hívták őket.

Róma bukása után az asztrológia gyakorlata és kutatása az arabokra és a perzsákra esett, akik lefordították a görög asztrológiai forrásokat, és folytatták a pontok fejlesztését. A perzsa asztrológus, Abu Ma’Shar (787-886) legalább 55 tételt ír le.

A 10. század körül az arab asztrológiai kéziratokat latinra fordították az európai asztrológusok számára. Guido Bonatti, egy 13. századi asztrológus feltételezte, hogy a tételek Arábiából származnak, ezért a nevet „arab pontok”-ra változtatták.

Az arab pontok:

  • A bolygók/szögek és a házcsúcsok közötti kölcsönhatást jelentik, és hasonlóak a felezőpontokhoz.
  • Nem saját akaratukból cselekszenek úgy, mint egy bolygó, hanem más bolygókhoz vagy házcsúcsokhoz kapcsolódó fényszögekkel tranzitokon keresztül aktiválódnak.
  • Aktívan semmit nem fényszögelnek meg, és csak bolygók, tranzitok, progressziók, napívek és állócsillagok aspektusait tudják fogadni.
  • Az együttállások és az oppozíciók a legerősebbek, a trigonok, a kvadrátok és a quincunxok szintén fontosak, ha összhangban vannak az arab pont jelentésével.
  • Ha az arab pont jegyének uralkodója fényszögeli, az erős hatással bír.

Mit kell figyelembe venni:

  • Együttállás egy tengellyel vagy bolygóval.
  • Az arab pont uralkodója fényszögeli a pontot.
  • Az arab pontok erősítik a ház befolyását.
  • Egy bolygó, amelyet a pont kiszámításához is használnak, erőt ad neki.
  • Az elem, amelyben a pont található, értékes információkat fog adni

Fényszögek
A Szerencsepontnak minden aspektusa pozitív hatást fejt ki az aspektus jellegének megfelelően:

Együttállás: Erős vágyak az elérésre és a sikerre. Néha a dolgok egyszerűen megtörténnek anélkül, hogy az illető tudná, hogyan és miért. Néha nem becsülik meg tehetségüket és készségeiket, vagy azt, amivel rendelkeznek, mert a birtoklás és a teljesítmény hozzátartozik a természetünkhöz.

Kvadrát: A kihívást és a versenyt szívesen látjuk és bátorítjuk, hogy megszerezzék, amit akarunk.

Trigon: Könnyű lesz a céljaink elérése.

Quincunx: A rugalmasság nyereségünk és teljesítményünk része.

Szembenállás: Kompromisszumra van szükség a sikerhez abban, amit akarunk.

Az „arab pont” elnevezésnél kifejezőbb a „valamiben való részesülés pontja”, ugyanis pont azt mutatja, hogy a sorsunk mennyire részesített minket az adott égi energia hatásából.

Mi kell ahhoz, hogy egy égi energia személyes szinten meg tudjon nyilvánulni? A legkézenfekvőbb, hogy maga a bolygó, amit meg akarunk nyilvánítani, egy fővilágító, ami a fényt adja, és az Aszcendens, ami a horoszkóp tulajdonosát képviseli. Ha a bolygó és a fővilágító távolságát fölmérjük az Aszcendensre, akkor egy személyre szabott pontot, egy arab pontot kapunk, ahol kifejeződik az adott bolygó energiája a horoszkópunkban.

Az arab pontok kiszámításának matematikája, bár egyszerű, ha számba vesszük, hogy közel 100 van belőle, fáradságossá válik, ha kézzel végzed el, és kevés asztrológiai alkalmazás kínál arab pont modult. Általában 3-10 arab pontot használunk, attól függően, hogy mit nézünk a szülött képletében.

Az arab pontokat vizsgálva mélyebb bepillantást nyerhetünk a horoszkópba és annak életünkre gyakorolt hatására, valamint múltbeli inkarnációinkról is információt ad.

A legismertebb a Szerencsepont (Part of Fortune). Ez az egyik legerősebb pont az asztrológiai képletben. A Szerencseponton keresztül elérjük és kifejezzük alapvető lényünket. A Nap, a Hold és az Aszcendensünk útját mutatja, utal a karmánkra is.

Ha a Napunkat, Holdunkat és Aszcendensünket a legpozitívabb módon használjuk, az élet könnyebben megy. Ha az energiájukat alacsony szinten éljük, a Szerencsepont a szerencsétlenség részévé válik, és az életet akadályok és nehézségek sújtják. Ha a Szerencsepont feszítő fényszögeket kap, az karmikus kihívásokat mutathat, amelyeket meg kell oldanunk. Például, ha a Hold kvadrátban van a Nappal, a Szerencsepont is kvadrátot alkot az Aszcendenssel a IV. vagy X. házból. Ez a stresszt és a szülőkkel kapcsolatos nehézségeket mutatja – ez egy nagyon karmikus helyzet. Ha megtaláljuk a problémák megoldásának módját, a Szerencsepont harmonikusabban működhet.

A szerencsepont szimbolikája és a görögök szerinti helyes használata

A Szerencsepont a jólét elsődleges mutatója, de több annál. A Nap, a Hold és az Aszcendens hosszúsági fokaiból jön létre, ezért a képlet három legfontosabb helyéből áll. A Szerencsepont kisebb pont a képletben, de ez nem volt így az ókori asztrológiában.

Az ókori asztrológiában az Aszcendens a fizikai test és az egészség elsődleges mutatója. A Hold is nagyon fontos másodlagos mutató a testtel kapcsolatban. De van köztük különbség. Az Aszcendenst a testnek tekintették a leginkább fizikai, anyagi szintjén. A Hold a test élő aspektusa volt, valójában lélek, de a lélek fizikai testben inkarnálódott. A Szerencsepont, amely mindkettőből és a Napból áll, egyben az élő, fizikai test és annak a fizikai és társadalmi világgal való kapcsolatainak mutatója is, amelyben a szülött él. A képessége jelzi, hogy a jólét ebből származik. Ha a szerencsepont jó állapotban van, akkor a szülött és a fizikai és társadalmi világ közötti kapcsolat, amelyben él, támogatja őt, és lehetővé teszi, hogy jól éljen. Ha a Szerencsepont rossz állapotban van, a szülött nehezebben tud kapcsolatban élni az őt támogató világgal. Ugyanez mondható el a Szerencsepont és az egészség kapcsolatairól is.

Mindazonáltal mindkét jelölésnél szem előtt kell tartani, hogy még a Szerencsepont sem tekinthető önmagában az élet bármely területének teljes mutatójának. Az egészség szempontjából az Aszcendenst és annak uralkodóját, a Holdat és annak uralkodóját is meg kell nézni. Szintén a 6. és a 8. ház, mint a betegség és a halál jelzője, határozottan jelzi az egészséget. Az anyagi jóléthez a 2. házat, a X. házat és azok uralkodóit is meg kell nézni.

Mindazonáltal a Szerencsepont jó helyen van, ha a jótevők vagy a méltóságban levő bolygók vannak vele egy jegyben (az a tény, hogy itt a „jegyre” utalunk, nagyon fontos, ahogy később látni fogjuk), vagy ezek ugyanolyan típusú bolygók, amelyek a Szerencsepontot fényszögelik. Azt is mondták, hogy segít a Szerencsepontnak, ha egy olyan jegyben van, amit jótevők uralnak, vagy a képlet bármely pontján egy méltóságban levő bolygó uralta jegyben van.

A Szerencsepont nincs jó helyzetbenn, ha rosszindulatú bolygóval álló jegyben van, különösen, ha a rosszindulatúak esésben vannak. A kvadrát, a szembenállás és a rosszindulatú együttállás szintén nem tekinthetők túl jónak. Modern asztrológusként azt kell mondanom, hogy az ilyen jelek nem annyira szegénységet vagy rossz egészségi állapotot jelentenek, mint inkább azt, hogy a szülöttnek keményebben kell dolgoznia, vagy szűkebb a sikerhez vezető lehetséges útvonalak köre. De figyelembe véve ezt a két szempontot, az eredmények még mindig lehetnek nagyon pozitívak.

A Szerencsepont nem csupán egy pont, mint a bolygók vagy a holdcsomópontok. Ez egy házrendszer kezdete. A Szerencsepont jegye a Szerencse-rendszer első háza, a Szerencse-rendszer első háza pedig 0 foktól 30 fokig terjed abban a jegyben, amelyben a szerencsepont található. És a Szerencse-rendszer többi háza is 0 foktól 30 fokig terjed a megfelelő jegyben.

Az arab pontok kiszámolása:

Egyszerűen az adott bolygó vagy Aszcendens fokait alakítsd át (számítási kulcsok a továbbiakban), hogy a Kos, Bika, Ikrek.. 0, 30, 60, 90…330 hozzáadsz így a valós fokot kapod meg, utána az alapműveleteket elvégzed és megkapod a keresett pont fokszámát.

pl:

Aszcendens Kos 13 (ez marad 13)
Hold Bak 10 (ebből 280 lesz)
Nap Ikrek 18 (ez 78 lesz)
13+280-78 = 215 (ez Skorpió 5 fok)

Szerencsepont 

Nappali születések: Szerencsepont = Aszcendens + Hold – Nap
Éjszakai születések: Szerencsepont = Aszcendens + Nap – Hold
Bővebben, házak szerinti jelentéssel a Szerencsepont oldalon foglalkozunk.

ALSÓ VAGY FELSŐ HELYZET

A Szerencsepont megmutatja, hol lehet a legnagyobb örömünk.

Ha a Szerencsepontod a képlet alsó felébe esik (I.-6. ház), akkor a legnagyobb örömünket az okozza, ha másoknak adunk. Minél többet adsz, annál jobban érzed magad. Például a Szerencsepont a 2. házamban van a Halakban a Merkúrral együtt. A legnagyobb örömöm a tanításban, a mentorálásban, az írásban van, és abban, hogy segítek másoknak megtalálni a belső erejüket és a tiszta szívüket. 

Ha a Szerencsepont a felső házakba esik (VII.-12. ház), akkor olyan életet fogsz élni, amelyben mások ajándékokat, áldásokat és segítséget kínálnak neked. Ezt az adományozás korábbi életeiből szerezted. Itt az ideje learatni a jutalmakat.

Asztrológia pontja

Aszcendens + Merkúr – Uránusz
Erről az asztrológia pontja oldalon találsz bővebb kifejtést házak szerinti jelentéstartalommal.

AZ EGYENSÚLYOZÓ

Ahogy az Ascendensből a VII. házba nézünk, hogy meglássuk nagyszerű életkiegyensúlyozónkat, a Szerencseponttal ellentétes jegy és ház megmutatja, hogy hol lehetünk olyan érzelmi minták csapdájában, amelyek meggátolják a Szerencsepont nagyszerű ajándékait. A szembenállás mindig kompromisszumot követel. Egyensúlyban kell tartanunk az energiákat. A Szerencsepont esetében az ellentétes jegy és a ház megmutatja, hol lehet eszközöket találni a Szerencsepont támogatására anélkül, hogy belemennénk a szembenállás által kínált drámába.

Például a Vízöntő Szerencsepont oppozíciója az Oroszlán.
Ha a Vízöntő Szerencsepont a 11. házban van, akkor az oppozíciója az 5. házban van (Oroszlán háza).

Üzenete, hogy ne essünk a hírnév és a vagyon hamis biztonságába. Fogadd el az imádatot, a tiszteletet és a vezetésre való felhívást, de ne feledd, hogy ez nem táplálék a lelkednek. Az Szerencsepont oppozícióját távolról kell megtapasztalni, értékelni az adottságait, de soha nem beleesni a csapdájába. Ezzel az energiával küzdöttél egy előző életedben, és most azon dolgozol, hogy helyrehozd.

Lélekpont

Nappali születések: Lélekpont = Aszcendens + Nap – Hold
Éjszakai születések: Lélekpont = Aszcendens + Hold – Nap

Azok az emberek, akik éjszaka születtek, és a legtöbb asztrológiai szoftver és számítógépes program által kiszámított Szerencsepontot használták, valójában a Lélekpontot használták! A Lélekpont egy olyan pont, amelynek erős pszichológiai és spirituális felhangjai vannak, ellentétben a nagyon fizikai síkon alapuló Szerencsepontnak. A Lélekpont összefügg az akarat természetével, azzal, amit szándékozol (ellentétben azzal, ami pusztán megtörténik veled), és kapcsolódik a karrierrel is. A betegséghez is köze van, mint például a Szerencsepontnak, de úgy tűnik, hogy a Lélekpont a betegség lelki alapjairól beszél, szemben a fizikai alapokkal. A Szerencseponttól eltérően úgy tűnik, hogy a Lélekpontot nem használták gyakran az I. ház jelzőjeként. Paulus Alexandrinus a következőket mondja a Lélekpontról. „A szellem történetesen ura a léleknek, az indulatnak, az éberségnek és minden erőnek; és néha együttműködik abban is, hogy meghatározza, mit tegyen.” Ez nagyjából minden, amit lehet mondjon ezen a ponton a Lélekpont.

A többi bolygónak is szintén vannak pontjai, amelyek többsége részben a Szerencsepontból és Lélekpontból tevődik össze.

A továbbiakban SzP = Szerencsepont, LP = Lélekpont

Merkúr, Szükségpont

Nappal: Asc. + SzP – Merkúr
Éjszaka: Asc. + Merkúr – SzP

„A szükség korlátokat, alávetettséget, küzdelmeket, háborúkat jelent és ellenségeskedést, gyűlöletet, elítélést teremt, minden más korlátozó dolgot, ami az embereket éri, mint a születésük eredménye.” – Paulus Alexandrinus

Vénusz, Erószpont

Nappali = Asc. + Vénusz – Lélekpont
Éjszakai = Asc. + Lélekpont – Vénusz

„Az Erósz a vágyat és az önként vállalt vágyakozást jelenti. Hozzájárul a barátság és a kölcsönös támogatás alapjához.” – Paulus Alexandrinus

Mars, Bátorságpont

Nappali = Asc. + SzP – Mars
Éjszakai = Asc. + SzP – PF

„A bátorság a merészség, az árulás, a hatalom és minden gonoszság hozzájáruló okává válik. ” – Paulus Alexandrinus

Jupiter, Győzelempont

Nappali = Asc. + Jupiter – LP
Éjszakai = Asc. + LP – Jupiter

„A győzelem a bizalom, a jó elvárás, a versengés és minden társulás hozzájáruló okává válik, de néha büntetésekhez és jutalmakhoz is hozzájárul.” — Paulus Alexandrinus

Szaturnusz, Nemezispont

Nappali = Asc. + SzP – Szaturnusz
Éjszakai = Asc. + Sa – Szaturnusz

„A Nemezis hozzájáruló okává válik a földalatti sorsoknak és mindennek, ami jéghideg, a bizonyításnak, az impotenciának, a száműzetésnek, a pusztulásnak, a gyásznak és a halál minőségének.” — Paulus Alexandrinus

Ezek a Paulus-idézetek nagyjából mindarról szólnak, amit tudunk ezekről a pontokról. Úgy tűnik, ezek közül egyiket sem használták házjelölőként.

A pontok következő csoportja a családi problémákhoz kapcsolódik:


Apa

Nappali  = Asc. + Szaturnusz – Nap
Éjszakai = Asc. + Nap – Szaturnusz

Ha a Szaturnusz 17 fokon belül van a Naphoz képest, használja ezt a képletet a görög források szerint.

Nappali vagy éjszakai pont = Asc + Jupiter – Mars

Amikor a Szaturnusz a Nap 17 fokán belül van, az arab források más képletet használtak.

Nappali = Asc. + Jupiter – Nap
Éjszakai = Asc. + Nap – Jupiter

Nem tudom, mi történik, ha a Jupiter és a Szaturnusz is a Nap 17 fokán belül van, de egyébként jobban szeretem az arab képletet, amikor a Szaturnusz közel van a Naphoz.

Anya

Nappali = Asc. + Hold – Vénusz
Éjszakai = Asc. + Vénusz – Hold

Testvér

Nappali = Asc. + Jupiter – Szaturnusz
Éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Jupiter

Nem minden forrás fordítja meg a Testvérek éjszaka képletét, és hajlok arra, hogy egyetértsek azokkal a forrásokkal, amelyek nem. Azt javaslom, hogy kezdje a nappali képletet, amelyet mind a nappali, mind az éjszakai képletekhez használnak. Lehet, hogy ez ellentmondásosnak tűnik, de álláspontom mögött van egy elv. Kísérletezni kell.

Gyermek

Nappali = Asc. + Szaturnusz – Jupiter
Éjszakai = Asc. + Jupiter – Szaturnusz

Figyeld meg, hogy ez a Testvér fordítottja. Itt megint egyes források nem fordítják meg a képletet éjszaka, és itt is feltételesen egyetértek azokkal, akik nem.

Nyilvánvalóan a nappal születetteknek nincs itt gondjuk, de az éjszaka születetteknek kísérletezniük kell. Ez a tétel fiú és lány gyerekeknek egyaránt szól.

A következő részletben adok még néhányat ezekből a tételekből és néhány utasítást a használatukra vonatkozóan.

Az általános gyermekponton kívül Vettius Valens még két tételt ad, amelyek gyermekekre vonatkoznak, fiúgyermek és lánygyermek. Ezek a következők:

Fiúgyermek

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Merkúr – Jupiter

Lánygyermek

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Vénusz – Jupiter

Vettius Valens a következő kijelentést teszi mindezekről, mind az előző részben említett Gyermek pontról.

„Amikor tehát Kronosz [Szaturnusz] és Arész [Mars] sújtja őket, akkor ők a gyermektelenség vagy a gyermekek pusztulásának okai, de amikor Zeusz [Jupiter] segíti őket, akkor ők a termékenység okai.”

Most elérkeztünk a házassághoz, pontosabban a férfi-női kapcsolatokra vonatkozó pontok csoportjához. A görög anyagból nem világos, hogyan kell ezeket megkülönböztetni, de van némi segítségünk az arab anyagból. Először itt vannak:

Házasság pontok

Házasság, férfiak (hermetikus)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Vénusz – Szaturnusz


Házasság, nők (hermetikus)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Vénusz


Házasság, férfiak (valens)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Vénusz – Szatrunusz


Házasság, nők (valens)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Mars – Hold


Házasság, általános

Nappali = Asc. + Vénusz – Jupiter
Éjszakai = Asc. + Jupiter – Vénusz


Al-Biruniban, egy arab korszakból való asztrológus a Hermésznek tulajdonított két pontot egyszerűen házasság pontnak nevezi. De a másik két pont, a férfiaké és a nőké, további megjelöléseket kapott. A Vénusz-Nap pályát használó férfiak házasságának pontja a „Férfiak nők felé irányuló trükközése és megtévesztése”-nek és „Férfiak kapcsolatának” nevezik. A Mars-Hold pályát használó nőknek szánt pont a „Nők helytelen magatartása”, „A nők csalása és megtévesztése”, „Nők kapcsolata” és „Nők tisztességtelensége” nevet viseli. Egy pillanatra figyelmen kívül hagyva ezekben a megjelölésekben a nyilvánvaló szexizmust, teljesen egyértelmű, hogy a Valens pont (Vénusz–Nap) nem annyira kifejezetten a házassághoz kötődik, hanem általában a szexuális kapcsolatokhoz. De úgy tűnik, hogy a hermetikus tételek, amelyek mindegyike tartalmazza a Szaturnuszt, inkább kifejezetten a jogilag engedélyezett házassághoz kapcsolódnak. Kutatásomnak ebben a nagyon korai szakaszában megállni látszik az az elv, hogy a hermetikus tételek jogi vonatkozásúak házasság, és a Valens általában a férfi-nő szexuális kapcsolatokra vonatkozik.

Így marad a Valens által adott általános házasság, amely a Jupitertől a Vénuszig terjedő ívet használja, és fordítva. Egyelőre kevés tapasztalat van ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ez is inkább a nemek közötti általános kapcsolatokhoz kötődik, mintsem kifejezetten törvényes házassághoz. Mivel azonban a Jupiter erős kapcsolatban áll a törvénnyel, nem zárhatjuk ki, hogy ez a pont a törvényes házasságra is utal.

Ezeken a pontokon kívül vannak más speciális célú pontok is, amelyeket a görög irodalom említ. Nincs világos elképzelésünk arról, hogy mindezek mire szolgálhatnak, de mindegyik érdekes.

Ezek közül az első az Alap pont. Ahogy a név is sugallja, ez valami alapvető dolognak tűnik. Úgy tűnik, ez egy módja annak, hogy egyesítsék a Szerencse- és a Lélekpontot és a jelentésüket. A képlet a következő:


Alap

Nappali vagy éjszakai = Asc. + SzP – LP
vagy = Asc. + LP – SzP
 

Itt azonban nem a nappal vagy az éjszaka határozza meg a képlet sorrendjét. Ehelyett azt használjuk, amelyik a rövidebb ív. Ha a SzP –LP több mint 180 fok, akkor az LP – SzP értéket használjuk, és fordítva. Pozíciója mindig a horizont alatt van, vagy pontosan az Ascendens vagy Descendant, mert az LP–SzP ív soha nem lehet nagyobb 180 foknál. Ennek valami köze lehet a jelentéséhez, mert mindig a föld alatt van, mint egy alap. A Szerencse és a Lélek esetében is különleges jelentősége van az újholdnak és a teliholdnak ebben a pontban. Újholdkor mindhárom pont együttáll az Aszcendenssel, Teliholdkor pedig mind a Deszcendenssel.


Adósság

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Merkúr


Ez a pont nem úgy tűnik, hogy az első ház mutatójaként funkcionálna. Erről a pontról nem bőséges a tudás, de a pont logikája azt sugallja, hogy bármilyen házba is kerüljön, az anyagi veszteségek vagy adósság forrása lehet.


Lopás

Nappali = Szaturnusz – Mars – Merkúr
Éjszakai = Szaturnusz – Merkúr – Mars

Szintén nem első ház mutatójaként funkcionál. Ez azon kevés pontok egyike, amely nem tartalmazza az Aszcendenst komponensként. Mint ilyen, hasonlít azokra a képletekre, amelyeket Alfred Witte modern hamburgi iskolájában találunk.

 
Árulás

Nappali = Asc. + Mars – Nap
Éjszakai= Asc. + Nap – Mars

Erről a pontról kevés adatunk van. Vettius Valenstől származik.


Magasztosulás

Nappali = Asc. + Kos 19- Nap
Éjszakai = Asc. + Bika 3 – Hold

Ez a tétel a Napból és a Holdból, valamint azok exaltációs fokaiból áll. Ez azon kevés esetek egyike, amikor az exaltációs fokokat (mint oppozícióban a jegyeikkel) használják.

Jeles és híres emberek születéséhez kapcsolódik.


Idegen országban élni

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Mars – Szaturnusz


Vád

Nappali = Asc. + Mars – Szaturnusz
Éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Mars


Ez utóbbi kettő majdnem ugyanaz. Az idegen földön lét nem vált éjszaka, a Vád pedig igen. Az idegen földön lét felépítése egyértelműen azt sugallja, hogy itt nem nyaralásról beszélünk. Inkább olyan, mint a Száműzetés. A Vád azt a házat jelöli, amelyen keresztül a szülött „valószínűleg kudarcot, veszélyeket vagy bukásokat fog átélni”. [Valens] A későbbi asztrológiában ebből a pontból a gyógyíthatatlan betegség lett, valamint a Rendőrség pontja, ami jól illeszkedik a Vádság pont gondolatához. Kevés tapasztalatom van a ponttal, mint a betegség jelzőjével, de úgy tűnik, az élet olyan területeit jelzi, ahol valakit megvádolhatnak valamivel, akár hamisan, akár igazan.

Rombolás

Nappali = Asc. + Hold – Uralkodó
Éjszakai = Asc. + Uralkodó – Hold

A fenti képletben az Uralkodó az Ascendens uralkodóját jelenti. Ez egy olyan pont, amely a halálhoz kapcsolódik. Kevés szisztematikus információnk van használatáról, kivéve azt, hogy úgy tűnik, hogy a halál módjára vonatkozik. Arra kérem az asztrológusokat, hogy ne legyenek gondatlanok ennek a pontnak a használatával.

A fentieken kívül ismeretesek még az alábbi Arab pontok

Felhasznált irodalom: 
https://astrologycourse.wordpress.com/2017/10/18/arabic-parts-in-your-horoscope/
Robert Hand: Szerencsepont (The Lot or Part of Fortune – Astrodienst)

Érdekelhet még:
Arab pontok
Arab pontok használt kifejezései
Asztrológia pontja
Szerencsepont

Érdekelhet...

Friss cikkek

 

Születési idő és hely ismeretében

Asztrológiai elemzés

A születési dátumod csupán egy számnak tűnik, pedig sokkal több annál.