Házak jelentése

Kezdőlap » Asztrológia » Házak jelentése

12 ház a radixban

A 12 házat római és arab számokkal jelöljük, a római jelölésűek, az úgynevezett kiemelt házak. Összefoglaljuk melyik ház milyen sorsterületet képvisel.

Házak jelentése
Felosztása negyedekre
Adott jegyben kezdődő háza

(Részletesebben is taglaljuk, ha a házak nevére kattintasz, de összefoglalásnak álljon itt röviden, érthetően)
Ha szeretnéd akár elsajátítani az asztrológiát, vagy csak saját horoszkópodat megértenéd, olvasd végig 1-12 ig a házakat, hogy megértsd az összefüggést, mi után miért az következik.

I. ház:
Ezen ház csúcsa az aszcendensünk. Jelöli külsőnket, viselkedésünket, temperamentumunkat.
Tehát az egyéniséget szimbolizálja.
Állatövi jegye: Kos

2. ház:
Az anyagiak háza ez jelképezi a jövedelmet, a keresetet. Az anyagi javakon kívül még a szellemi szerzeményeket, a tehetséget is jelöli.
Állatövi jegye: Bika

3. ház:
A testvérek, közeli rokonság és intelligencia háza. A kereskedelem, és a közlekedés is idekapcsolódik. Értelmi képesség, szellemi kapcsolatok, esetleges irodalmi hajlamokat is itt láthatjuk.
Állatövi jegye: Ikrek

IV. ház:
A család, a gyökerek, a neveltetés, az otthon háza. Elsősorban az apát, apai viszonyt mutatja. A család háza lévén ez mutatja gyerekkorunkat, esetleges traumákat, karmikus emlékeket is.
Állatövi jegye: Rák

5. ház:
Vágyak és földi örömök háza. Ide tartozik az érzelmi- szerelmi élet, szex, szórakozás, szerencsejáték, a gyermek lehetősége, a gyermekek száma és milyensége.. Női horoszkópban a terhesség lehetősége is látható ebben a házban.
Állatövi jegye: Oroszlán

6. ház:
A mindennapi munka, a napi rutin háza. Az egészségi állapot is ebből a házban olvasható ki. Betekintést kaphatunk még például a sorsszerű korlátozásokról, vagyis a karma bizonyos terheiről is.
Állatövi jegye: Szűz

VII. ház:
A párkapcsolat háza. Jelöli a házasságot és az ideális házastársat/partnert is (a ház urát és annak helyzetét figyelembe véve) Jelzi még a “mindenki mással való viszonyunkat is” tehát a külvilággal való kapcsolatunkat is így a nyílt ellenségek háza is.
Állatövi jegye: Mérleg

8. ház:
A halál és az átváltozás/megújulás háza. Okkult érdeklődés és képességeket jelöl. Ide soroljuk még a nagyobb műtéteket és az azok utáni regenerálódást. A házastárs/partner anyagi helyzetét is jelöli.
Állatövi jegye: Skorpió

9. ház:
A vallás/hit háza. Belső fejlődés, bölcsesség, erkölcs, filozófia. Ez a ház jelöli a felsőfokú tanulmányokat, de a jogi dolgokat, peres ügyeket is. Ide tartozik még az utazás és főként külfölddel kapcsolatot dolgok.
Állatövi jegye: Nyilas

X. ház:
Hivatás, karrier, a társadalomban elfoglalt helyünk. Jelzi a népszerűséget és a sikereket is. Mutatja az anyát, és a vele való kapcsolatot.
Állatövi jegye: Bak

11. ház:
Azon területet jelöli, ahol a függés-függetlenedés a mérvadó. Mutatja a barátokat, a barátsághoz való viszonyunkat, a társaságot is.
Állatövi jegye: Vízöntő

12. ház:
A befelé fordulás, a tudatalatti az elzártság és elszigeteltség, háza. Ide sorolható minden, ami a a bezártsággal összefügg: kórház, börtön… Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik. Jelezheti a krónikus betegségeket, pszichoszomatikus betegségeket, függőséget, ezért az elfojtások háza is.
Állatövi jegye: Halak


Házak felosztása negyedekre

I. negyed: Test
Leírja milyen az illető energiaháztartása, megjelenése, és milyen hozott eszközökkel, tehetséggel, mozgáslehetőségekkel, rendelkezik. Ez az önvaló területe. 

Az életenergiát jelképező I. sarokház vezeti be a TEST/EGO NEGYEDÉT. Utána az anyagi energia következik a 2. házban, majd a negyedet a 3. ház, vagyis az intellektuális energia zárja be (hanyatló ház).

II. negyed: Lélek
Leírja, hogy az illető milyen „életenergiával” rendelkezik, milyen életenergiát fújt be Isten az orrlyukán. A Lelkem hatására a Test fizikai formában is kifejezheti a Lélek állapotát, mint szomorúság, sírás, könnyek stb.

A IV. ház is sarokház, amely bevezeti a LÉLEK NEGYEDÉT. Míg a IV. ház az érzelmi energiáról árulkodik, addig a követő 5. ház az életörömről és kreativitásról, a hanyatló 6. ház pedig a hétköznapi, gyakorlati energiáról.

III. negyed: Szellem
Leírja azokat a dolgokat, amik a külvilágból érkeznek üzenetként felém, amelyek kifejezetten nekem szólnak, és valamit megmozdítanak a lelkemben. Emiatt a világom „lepecsételt üzenet”, egy hasonlat, amelyet nekem kell megfejtenem. Ezért lép elém kívülről a világomnak egy része, amelyet az én lelkem címére adtak fel. Az a nyelv, amely megszólítja a Lelkemet, egy jelképes nyelv, amelyet a Lélek megért ugyan, de a legtöbbször nem a tudat síkján. A világ (az Én világom!), szünet nélkül beszél hozzám, de én nem értem. Ezt a nyelvet nem tanítják iskolában, viszont az asztrológia, mint az egyik lehetőség, lefordítja számunkra ezt a nyelvet.

A VII. ház a SZELLEM NEGYEDÉNEK a kapuja. Erre a területre sorolunk mindent, ami “kívülről jön be” az életünkbe (akkor is, ha valaminek a feltűnő hiányáról van szó), és így sorsként, üzenetként éljük meg. Ilyen a párkapcsolat, a tranzakció (VII. ház), az utána következő elmélyülés és sorsszerű átalakulás (8. ház), majd az új célok megjelenése (9. ház). 

IV. negyed: Törvény
Utoljára következik a TÖRVÉNY NEGYEDE, ahol magasabb törvényszerűségeknek vagyunk alárendelve. A X. számú sarokházban önmagunkat kell csiszolnunk a társadalom szabályai szerint, a 11-essel jelölt követő házban a közösségi törvényekkel kell kezdenünk valamit, és végül az utolsó hanyatló házban (12.) vissza kell vonulnunk az egónkkal, és áldozatot kell vállalnunk.


A házak által képviselt életterületeket és az azokhoz kapcsolódó eseményeket, – jegyek szerint, az alábbi vonásokon keresztül éljük meg:

A Kos jegyében kezdődő ház esetén:
Ösztönösen, energikusan, lelkesen, gyorsan, célratörően, falakat áttörve, esetleg, kapkodva, türelmetlenül, meggondolatlanul, naivan.

A Bika jegyében kezdődő ház esetén:
Kitartóan, megbízhatóan, belső harmóniával, értéklétrehozóan, kényelmesen, esetleg, birtoklóan, felhalmozóan, féltékenyen, belekényelmesedve, dicsekvően.

Az Ikrek jegyében kezdődő ház esetén:
Fiatalosan, sokoldalúan, alkalmazkodóan, beszédesen, kapcsolatokat teremtve, információ csere útján, taktikásan, logikusan, gyors észjárással, mozgékonyan, állandó változékonysággal esetleg, nyughatatlanul, felületesen, tapintatlanul.

A Rák jegyében kezdődő ház esetén:
Józan “paraszti” ésszel, közvetlenül, megérzéssel, ragaszkodóan, gondoskodóan, vendégszeretően, családias légkör megteremtésével, segítőkészen, esetleg, sértődékenyen, érzékenyen, szeszélyesen, felhánytorgatóan, haragtartóan.

Az Oroszlán jegyében kezdődő ház esetén:
Nagyvonalúan, lelkesen, nyitottan, kreatívan, középpontba kerülés megélésével, vezetőként, esetleg okoskodva, uralkodóan, zsarnokoskodva, tolakodóan, egósan, színpadiasan.

A Szűz jegyében kezdődő ház esetén:
Szorgalmasan, megbízhatóan, szerényen, szolgálatkészen, elemzően, stratégaként, szervezetten, analitikusan, gyűjtögetően, esetleg, kritikusan, kötekedően, szőrszálhasogatón, aggodalmaskodva, kíméletlenül.

A Mérleg jegyében kezdődő ház esetén:
Alkalmazkodóan, elbűvölően, megértően, toleránsan, külső harmóniával, egyensúlyozással, esetleg, hiszékenyen, befolyásolhatóan, sértődötten, határozatlanul, visszaigazolást váróan. 

A Skorpió jegyében kezdődő ház esetén:
Szenvedélyesen, elbűvölően, mélyrehatóan, nyomozva, kutatva, határozottan, megingást nem tűrően, egyértelmű döntéstudattal, esetleg, féltékenyen, rögeszmésen, ragaszkodóan, bosszúállón, manipulálva, hipnotizálás erejével, csökönyösen, szélsőségesen.

A Nyilas jegyében kezdődő ház esetén:
Őszintén, optimistán, bölcselkedően, szabadon, távolbalátóan, hittel, nagy igazságérzettel, szintetizálva, globális szemlélettel, holisztikusan (egészben gondolkodva), esetleg, felszínesen, türelmetlenül, fölényesen, kioktatóan, lekezelően, „magas lovon” ülve, a „fogjuk meg és vigyétek” elvvel élve.

A Bak jegyében kezdődő ház esetén:
Megfontoltan, fegyelmezetten, türelmesen, építkezve, strukturáltan, stabilan, szabályokat és monotonitást tűrően, célratörően, esetleg, tartózkodóan, számítóan, mereven, ridegen, pesszimistán, házsártosan, szigorúan.

A Vízöntő jegyében kezdődő ház esetén:
Emberségesen, függetlenül, ötletesen, újítóan, reformálóan, elvekhez ragaszkodóan, esetleg, önfejűen, érzéketlenül, rugalmatlanul, mereven, kiszámíthatatlanul, féktelenül, mindig ellentmondóan.

A Halak jegyében kezdődő ház esetén:
Önzetlenül, kedvesen, érzékenyen, fantáziadúsan, empatikusan, együtt érzően, simulékonyan, spirituális tudattal, álomvilágszerűen, művészileg, esetleg, zárkózottan, befolyásolhatóan, megtévesztően, menekülően, önfeláldozóan, áldozatként

Örülök, hogy találkoztunk.

Iratkozz fel, hogy minden héten kaphass emailban is fantasztikus tartalmakat. 😉

Mit is?
- Heti megjelent cikkek
- Előrejelzések
- Asztrológiai érdekességek
- Fejlesztések az oldalon
- Kedvezmények

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.
Bármikor le tudsz iratkozni természetesen.

Érdekelhet...

Friss cikkek

Asztrológia

2024. 21. hét

2024. május 20-26. Hétfő 05.20. Nap-Neptun szextil Érzékenyebbé válsz más emberek és a környezeted rezgéseire.

Tovább olvasom »