Házak jelentése

Kezdőlap » Asztrológia » Házak jelentése

12 ház a radixban

A 12 házat római és arab számokkal jelöljük, a római jelölésűek, az úgynevezett kiemelt házak. Összefoglaljuk melyik ház milyen sorsterületet képvisel.

Házak jelentése
Felosztása negyedekre
Adott jegyben kezdődő háza

(Részletesebben is taglaljuk, ha a házak nevére kattintasz, de összefoglalásnak álljon itt röviden, érthetően)
Ha szeretnéd akár elsajátítani az asztrológiát, vagy csak saját horoszkópodat megértenéd, olvasd végig 1-12 ig a házakat, hogy megértsd az összefüggést, mi után miért az következik.

I. ház:
Ezen ház csúcsa az aszcendensünk. Jelöli külsőnket, viselkedésünket, temperamentumunkat.
Tehát az egyéniséget szimbolizálja.
Állatövi jegye: Kos

2. ház:
Az anyagiak háza ez jelképezi a jövedelmet, a keresetet. Az anyagi javakon kívül még a szellemi szerzeményeket, a tehetséget is jelöli.
Állatövi jegye: Bika

3. ház:
A testvérek, közeli rokonság és intelligencia háza. A kereskedelem, és a közlekedés is idekapcsolódik. Értelmi képesség, szellemi kapcsolatok, esetleges irodalmi hajlamokat is itt láthatjuk.
Állatövi jegye: Ikrek

IV. ház:
A család, a gyökerek, a neveltetés, az otthon háza. Elsősorban az apát, apai viszonyt mutatja. A család háza lévén ez mutatja gyerekkorunkat, esetleges traumákat, karmikus emlékeket is.
Állatövi jegye: Rák

5. ház:
Vágyak és földi örömök háza. Ide tartozik az érzelmi- szerelmi élet, szex, szórakozás, szerencsejáték, a gyermek lehetősége, a gyermekek száma és milyensége.. Női horoszkópban a terhesség lehetősége is látható ebben a házban.
Állatövi jegye: Oroszlán

6. ház:
A mindennapi munka, a napi rutin háza. Az egészségi állapot is ebből a házban olvasható ki. Betekintést kaphatunk még például a sorsszerű korlátozásokról, vagyis a karma bizonyos terheiről is.
Állatövi jegye: Szűz

VII. ház:
A párkapcsolat háza. Jelöli a házasságot és az ideális házastársat/partnert is (a ház urát és annak helyzetét figyelembe véve) Jelzi még a “mindenki mással való viszonyunkat is” tehát a külvilággal való kapcsolatunkat is így a nyílt ellenségek háza is.
Állatövi jegye: Mérleg

8. ház:
A halál és az átváltozás/megújulás háza. Okkult érdeklődés és képességeket jelöl. Ide soroljuk még a nagyobb műtéteket és az azok utáni regenerálódást. A házastárs/partner anyagi helyzetét is jelöli.
Állatövi jegye: Skorpió

9. ház:
A vallás/hit háza. Belső fejlődés, bölcsesség, erkölcs, filozófia. Ez a ház jelöli a felsőfokú tanulmányokat, de a jogi dolgokat, peres ügyeket is. Ide tartozik még az utazás és főként külfölddel kapcsolatot dolgok.
Állatövi jegye: Nyilas

X. ház:
Hivatás, karrier, a társadalomban elfoglalt helyünk. Jelzi a népszerűséget és a sikereket is. Mutatja az anyát, és a vele való kapcsolatot.
Állatövi jegye: Bak

11. ház:
Azon területet jelöli, ahol a függés-függetlenedés a mérvadó. Mutatja a barátokat, a barátsághoz való viszonyunkat, a társaságot is.
Állatövi jegye: Vízöntő

12. ház:
A befelé fordulás, a tudatalatti az elzártság és elszigeteltség, háza. Ide sorolható minden, ami a a bezártsággal összefügg: kórház, börtön… Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik. Jelezheti a krónikus betegségeket, pszichoszomatikus betegségeket, függőséget, ezért az elfojtások háza is.
Állatövi jegye: Halak


Házak felosztása negyedekre

I. negyed: Test
Leírja milyen az illető energiaháztartása, megjelenése, és milyen hozott eszközökkel, tehetséggel, mozgáslehetőségekkel, rendelkezik. Ez az önvaló területe. 

Az életenergiát jelképező I. sarokház vezeti be a TEST/EGO NEGYEDÉT. Utána az anyagi energia következik a 2. házban, majd a negyedet a 3. ház, vagyis az intellektuális energia zárja be (hanyatló ház).

II. negyed: Lélek
Leírja, hogy az illető milyen „életenergiával” rendelkezik, milyen életenergiát fújt be Isten az orrlyukán. A Lelkem hatására a Test fizikai formában is kifejezheti a Lélek állapotát, mint szomorúság, sírás, könnyek stb.

A IV. ház is sarokház, amely bevezeti a LÉLEK NEGYEDÉT. Míg a IV. ház az érzelmi energiáról árulkodik, addig a követő 5. ház az életörömről és kreativitásról, a hanyatló 6. ház pedig a hétköznapi, gyakorlati energiáról.

III. negyed: Szellem
Leírja azokat a dolgokat, amik a külvilágból érkeznek üzenetként felém, amelyek kifejezetten nekem szólnak, és valamit megmozdítanak a lelkemben. Emiatt a világom „lepecsételt üzenet”, egy hasonlat, amelyet nekem kell megfejtenem. Ezért lép elém kívülről a világomnak egy része, amelyet az én lelkem címére adtak fel. Az a nyelv, amely megszólítja a Lelkemet, egy jelképes nyelv, amelyet a Lélek megért ugyan, de a legtöbbször nem a tudat síkján. A világ (az Én világom!), szünet nélkül beszél hozzám, de én nem értem. Ezt a nyelvet nem tanítják iskolában, viszont az asztrológia, mint az egyik lehetőség, lefordítja számunkra ezt a nyelvet.

A VII. ház a SZELLEM NEGYEDÉNEK a kapuja. Erre a területre sorolunk mindent, ami “kívülről jön be” az életünkbe (akkor is, ha valaminek a feltűnő hiányáról van szó), és így sorsként, üzenetként éljük meg. Ilyen a párkapcsolat, a tranzakció (VII. ház), az utána következő elmélyülés és sorsszerű átalakulás (8. ház), majd az új célok megjelenése (9. ház). 

IV. negyed: Törvény
Utoljára következik a TÖRVÉNY NEGYEDE, ahol magasabb törvényszerűségeknek vagyunk alárendelve. A X. számú sarokházban önmagunkat kell csiszolnunk a társadalom szabályai szerint, a 11-essel jelölt követő házban a közösségi törvényekkel kell kezdenünk valamit, és végül az utolsó hanyatló házban (12.) vissza kell vonulnunk az egónkkal, és áldozatot kell vállalnunk.


A házak által képviselt életterületeket és az azokhoz kapcsolódó eseményeket, – jegyek szerint, az alábbi vonásokon keresztül éljük meg:

A Kos jegyében kezdődő ház esetén:
Ösztönösen, energikusan, lelkesen, gyorsan, célratörően, falakat áttörve, esetleg, kapkodva, türelmetlenül, meggondolatlanul, naivan.

A Bika jegyében kezdődő ház esetén:
Kitartóan, megbízhatóan, belső harmóniával, értéklétrehozóan, kényelmesen, esetleg, birtoklóan, felhalmozóan, féltékenyen, belekényelmesedve, dicsekvően.

Az Ikrek jegyében kezdődő ház esetén:
Fiatalosan, sokoldalúan, alkalmazkodóan, beszédesen, kapcsolatokat teremtve, információ csere útján, taktikásan, logikusan, gyors észjárással, mozgékonyan, állandó változékonysággal esetleg, nyughatatlanul, felületesen, tapintatlanul.

A Rák jegyében kezdődő ház esetén:
Józan “paraszti” ésszel, közvetlenül, megérzéssel, ragaszkodóan, gondoskodóan, vendégszeretően, családias légkör megteremtésével, segítőkészen, esetleg, sértődékenyen, érzékenyen, szeszélyesen, felhánytorgatóan, haragtartóan.

Az Oroszlán jegyében kezdődő ház esetén:
Nagyvonalúan, lelkesen, nyitottan, kreatívan, középpontba kerülés megélésével, vezetőként, esetleg okoskodva, uralkodóan, zsarnokoskodva, tolakodóan, egósan, színpadiasan.

A Szűz jegyében kezdődő ház esetén:
Szorgalmasan, megbízhatóan, szerényen, szolgálatkészen, elemzően, stratégaként, szervezetten, analitikusan, gyűjtögetően, esetleg, kritikusan, kötekedően, szőrszálhasogatón, aggodalmaskodva, kíméletlenül.

A Mérleg jegyében kezdődő ház esetén:
Alkalmazkodóan, elbűvölően, megértően, toleránsan, külső harmóniával, egyensúlyozással, esetleg, hiszékenyen, befolyásolhatóan, sértődötten, határozatlanul, visszaigazolást váróan. 

A Skorpió jegyében kezdődő ház esetén:
Szenvedélyesen, elbűvölően, mélyrehatóan, nyomozva, kutatva, határozottan, megingást nem tűrően, egyértelmű döntéstudattal, esetleg, féltékenyen, rögeszmésen, ragaszkodóan, bosszúállón, manipulálva, hipnotizálás erejével, csökönyösen, szélsőségesen.

A Nyilas jegyében kezdődő ház esetén:
Őszintén, optimistán, bölcselkedően, szabadon, távolbalátóan, hittel, nagy igazságérzettel, szintetizálva, globális szemlélettel, holisztikusan (egészben gondolkodva), esetleg, felszínesen, türelmetlenül, fölényesen, kioktatóan, lekezelően, „magas lovon” ülve, a „fogjuk meg és vigyétek” elvvel élve.

A Bak jegyében kezdődő ház esetén:
Megfontoltan, fegyelmezetten, türelmesen, építkezve, strukturáltan, stabilan, szabályokat és monotonitást tűrően, célratörően, esetleg, tartózkodóan, számítóan, mereven, ridegen, pesszimistán, házsártosan, szigorúan.

A Vízöntő jegyében kezdődő ház esetén:
Emberségesen, függetlenül, ötletesen, újítóan, reformálóan, elvekhez ragaszkodóan, esetleg, önfejűen, érzéketlenül, rugalmatlanul, mereven, kiszámíthatatlanul, féktelenül, mindig ellentmondóan.

A Halak jegyében kezdődő ház esetén:
Önzetlenül, kedvesen, érzékenyen, fantáziadúsan, empatikusan, együtt érzően, simulékonyan, spirituális tudattal, álomvilágszerűen, művészileg, esetleg, zárkózottan, befolyásolhatóan, megtévesztően, menekülően, önfeláldozóan, áldozatként

Ne hagyd ki az új cikkeket!

Iratkozz fel hírlevelünkre...

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatkezelési szabályzatunkat.

Érdekelhet...

Friss cikkek

Asztrológia

2023. 23. hét

2023. június 5-11. Hétfő 06.05. Hold a Bakban Reggel a lelkiségünket és legmélyebb személyes szükségleteinket

Tovább olvasom »

 

Születési idő és hely ismeretében

Asztrológiai elemzés

A születési dátumod csupán egy számnak tűnik, pedig sokkal több annál.