Kezdőlap » Asztrológia » Arab pontok

Az arab pontok matematikai pontok, amelyek az Ascendensen alapulnak. Születési képletekben tranzitok által aktiválódnak.

Az arab pontok az ókori babiloni, egyiptomi és hermetikus asztrológiára vezethetők vissza. Az 1. századra a hellenisztikus asztrológia részeként általános asztrológiai gyakorlattá váltak. A klasszikus asztrológia (görög/római) előtt „sok”-nak (Lots) hívták őket.

Róma bukása után az asztrológia gyakorlata és kutatása az arabokra és a perzsákra esett, akik lefordították a görög asztrológiai forrásokat, és folytatták a pontok fejlesztését. A perzsa asztrológus, Abu Ma’Shar (787-886) legalább 55 tételt ír le.

A 10. század körül az arab asztrológiai kéziratokat latinra fordították az európai asztrológusok számára. Guido Bonatti, egy 13. századi asztrológus feltételezte, hogy a tételek Arábiából származnak, ezért a nevet „arab pontok”-ra változtatták.

Az arab pontok:

  • A bolygók/szögek és a házcsúcsok közötti kölcsönhatást jelentik, és hasonlóak a felezőpontokhoz.
  • Nem saját akaratukból cselekszenek úgy, mint egy bolygó, hanem más bolygókhoz vagy házcsúcsokhoz kapcsolódó fényszögekkel tranzitokon keresztül aktiválódnak.
  • Aktívan semmit nem fényszögelnek meg, és csak bolygók, tranzitok, progressziók, napívek és állócsillagok aspektusait tudják fogadni.
  • Az együttállások és az oppozíciók a legerősebbek, a trigonok, a kvadrátok és a quincunxok szintén fontosak, ha összhangban vannak az arab pont jelentésével.
  • Ha az arab pont jegyének uralkodója fényszögeli, az erős hatással bír.

Mit kell figyelembe venni:

  • Együttállás egy tengellyel vagy bolygóval.
  • Az arab pont uralkodója fényszögeli a pontot.
  • Az arab pontok erősítik a ház befolyását.
  • Egy bolygó, amelyet a pont kiszámításához is használnak, erőt ad neki.
  • Az elem, amelyben a pont található, értékes információkat fog adni

Fényszögek
A Szerencsepontnak minden aspektusa pozitív hatást fejt ki az aspektus jellegének megfelelően:

Együttállás: Erős vágyak az elérésre és a sikerre. Néha a dolgok egyszerűen megtörténnek anélkül, hogy az illető tudná, hogyan és miért. Néha nem becsülik meg tehetségüket és készségeiket, vagy azt, amivel rendelkeznek, mert a birtoklás és a teljesítmény hozzátartozik a természetünkhöz.

Kvadrát: A kihívást és a versenyt szívesen látjuk és bátorítjuk, hogy megszerezzék, amit akarunk.

Trigon: Könnyű lesz a céljaink elérése.

Quincunx: A rugalmasság nyereségünk és teljesítményünk része.

Szembenállás: Kompromisszumra van szükség a sikerhez abban, amit akarunk.

Az „arab pont” elnevezésnél kifejezőbb a „valamiben való részesülés pontja”, ugyanis pont azt mutatja, hogy a sorsunk mennyire részesített minket az adott égi energia hatásából.

Mi kell ahhoz, hogy egy égi energia személyes szinten meg tudjon nyilvánulni? A legkézenfekvőbb, hogy maga a bolygó, amit meg akarunk nyilvánítani, egy fővilágító, ami a fényt adja, és az Aszcendens, ami a horoszkóp tulajdonosát képviseli. Ha a bolygó és a fővilágító távolságát fölmérjük az Aszcendensre, akkor egy személyre szabott pontot, egy arab pontot kapunk, ahol kifejeződik az adott bolygó energiája a horoszkópunkban.

Az arab pontok kiszámításának matematikája, bár egyszerű, ha számba vesszük, hogy közel 100 van belőle, fáradságossá válik, ha kézzel végzed el, és kevés asztrológiai alkalmazás kínál arab pont modult. Általában 3-10 arab pontot használunk, attól függően, hogy mit nézünk a szülött képletében.

Az arab pontokat vizsgálva mélyebb bepillantást nyerhetünk a horoszkópba és annak életünkre gyakorolt hatására, valamint múltbeli inkarnációinkról is információt ad.

A legismertebb a Szerencsepont (Part of Fortune). Ez az egyik legerősebb pont az asztrológiai képletben. A Szerencseponton keresztül elérjük és kifejezzük alapvető lényünket. A Nap, a Hold és az Aszcendensünk útját mutatja, utal a karmánkra is.

Ha a Napunkat, Holdunkat és Aszcendensünket a legpozitívabb módon használjuk, az élet könnyebben megy. Ha az energiájukat alacsony szinten éljük, a Szerencsepont a szerencsétlenség részévé válik, és az életet akadályok és nehézségek sújtják. Ha a Szerencsepont feszítő fényszögeket kap, az karmikus kihívásokat mutathat, amelyeket meg kell oldanunk. Például, ha a Hold kvadrátban van a Nappal, a Szerencsepont is kvadrátot alkot az Aszcendenssel a IV. vagy X. házból. Ez a stresszt és a szülőkkel kapcsolatos nehézségeket mutatja – ez egy nagyon karmikus helyzet. Ha megtaláljuk a problémák megoldásának módját, a Szerencsepont harmonikusabban működhet.

A szerencsepont szimbolikája és a görögök szerinti helyes használata

A Szerencsepont a jólét elsődleges mutatója, de több annál. A Nap, a Hold és az Aszcendens hosszúsági fokaiból jön létre, ezért a képlet három legfontosabb helyéből áll. A Szerencsepont kisebb pont a képletben, de ez nem volt így az ókori asztrológiában.

Az ókori asztrológiában az Aszcendens a fizikai test és az egészség elsődleges mutatója. A Hold is nagyon fontos másodlagos mutató a testtel kapcsolatban. De van köztük különbség. Az Aszcendenst a testnek tekintették a leginkább fizikai, anyagi szintjén. A Hold a test élő aspektusa volt, valójában lélek, de a lélek fizikai testben inkarnálódott. A Szerencsepont, amely mindkettőből és a Napból áll, egyben az élő, fizikai test és annak a fizikai és társadalmi világgal való kapcsolatainak mutatója is, amelyben a szülött él. A képessége jelzi, hogy a jólét ebből származik. Ha a szerencsepont jó állapotban van, akkor a szülött és a fizikai és társadalmi világ közötti kapcsolat, amelyben él, támogatja őt, és lehetővé teszi, hogy jól éljen. Ha a Szerencsepont rossz állapotban van, a szülött nehezebben tud kapcsolatban élni az őt támogató világgal. Ugyanez mondható el a Szerencsepont és az egészség kapcsolatairól is.

Mindazonáltal mindkét jelölésnél szem előtt kell tartani, hogy még a Szerencsepont sem tekinthető önmagában az élet bármely területének teljes mutatójának. Az egészség szempontjából az Aszcendenst és annak uralkodóját, a Holdat és annak uralkodóját is meg kell nézni. Szintén a 6. és a 8. ház, mint a betegség és a halál jelzője, határozottan jelzi az egészséget. Az anyagi jóléthez a 2. házat, a X. házat és azok uralkodóit is meg kell nézni.

Mindazonáltal a Szerencsepont jó helyen van, ha a jótevők vagy a méltóságban levő bolygók vannak vele egy jegyben (az a tény, hogy itt a “jegyre” utalunk, nagyon fontos, ahogy később látni fogjuk), vagy ezek ugyanolyan típusú bolygók, amelyek a Szerencsepontot fényszögelik. Azt is mondták, hogy segít a Szerencsepontnak, ha egy olyan jegyben van, amit jótevők uralnak, vagy a képlet bármely pontján egy méltóságban levő bolygó uralta jegyben van.

A Szerencsepont nincs jó helyzetbenn, ha rosszindulatú bolygóval álló jegyben van, különösen, ha a rosszindulatúak esésben vannak. A kvadrát, a szembenállás és a rosszindulatú együttállás szintén nem tekinthetők túl jónak. Modern asztrológusként azt kell mondanom, hogy az ilyen jelek nem annyira szegénységet vagy rossz egészségi állapotot jelentenek, mint inkább azt, hogy a szülöttnek keményebben kell dolgoznia, vagy szűkebb a sikerhez vezető lehetséges útvonalak köre. De figyelembe véve ezt a két szempontot, az eredmények még mindig lehetnek nagyon pozitívak.

A Szerencsepont nem csupán egy pont, mint a bolygók vagy a holdcsomópontok. Ez egy házrendszer kezdete. A Szerencsepont jegye a Szerencse-rendszer első háza, a Szerencse-rendszer első háza pedig 0 foktól 30 fokig terjed abban a jegyben, amelyben a szerencsepont található. És a Szerencse-rendszer többi háza is 0 foktól 30 fokig terjed a megfelelő jegyben.

Az arab pontok kiszámolása:

Egyszerűen az adott bolygó vagy Aszcendens fokait alakítsd át (számítási kulcsok a továbbiakban), hogy a Kos, Bika, Ikrek.. 0, 30, 60, 90…330 hozzáadsz így a valós fokot kapod meg, utána az alapműveleteket elvégzed és megkapod a keresett pont fokszámát.

pl:

Aszcendens Kos 13 (ez marad 13)
Hold Bak 10 (ebből 280 lesz)
Nap Ikrek 18 (ez 78 lesz)
13+280-78 = 215 (ez Skorpió 5 fok)

Szerencsepont 

Nappali születések: Szerencsepont = Aszcendens + Hold – Nap
Éjszakai születések: Szerencsepont = Aszcendens + Nap – Hold
Bővebben, házak szerinti jelentéssel a Szerencsepont oldalon foglalkozunk.

ALSÓ VAGY FELSŐ HELYZET

A Szerencsepont megmutatja, hol lehet a legnagyobb örömünk.

Ha a Szerencsepontod a képlet alsó felébe esik (I.-6. ház), akkor a legnagyobb örömünket az okozza, ha másoknak adunk. Minél többet adsz, annál jobban érzed magad. Például a Szerencsepont a 2. házamban van a Halakban a Merkúrral együtt. A legnagyobb örömöm a tanításban, a mentorálásban, az írásban van, és abban, hogy segítek másoknak megtalálni a belső erejüket és a tiszta szívüket. 

Ha a Szerencsepont a felső házakba esik (VII.-12. ház), akkor olyan életet fogsz élni, amelyben mások ajándékokat, áldásokat és segítséget kínálnak neked. Ezt az adományozás korábbi életeiből szerezted. Itt az ideje learatni a jutalmakat.

Asztrológia pontja

Aszcendens + Merkúr – Uránusz
Erről az asztrológia pontja oldalon találsz bővebb kifejtést házak szerinti jelentéstartalommal.

AZ EGYENSÚLYOZÓ

Ahogy az Ascendensből a VII. házba nézünk, hogy meglássuk nagyszerű életkiegyensúlyozónkat, a Szerencseponttal ellentétes jegy és ház megmutatja, hogy hol lehetünk olyan érzelmi minták csapdájában, amelyek meggátolják a Szerencsepont nagyszerű ajándékait. A szembenállás mindig kompromisszumot követel. Egyensúlyban kell tartanunk az energiákat. A Szerencsepont esetében az ellentétes jegy és a ház megmutatja, hol lehet eszközöket találni a Szerencsepont támogatására anélkül, hogy belemennénk a szembenállás által kínált drámába.

Például a Vízöntő Szerencsepont oppozíciója az Oroszlán.
Ha a Vízöntő Szerencsepont a 11. házban van, akkor az oppozíciója az 5. házban van (Oroszlán háza).

Üzenete, hogy ne essünk a hírnév és a vagyon hamis biztonságába. Fogadd el az imádatot, a tiszteletet és a vezetésre való felhívást, de ne feledd, hogy ez nem táplálék a lelkednek. Az Szerencsepont oppozícióját távolról kell megtapasztalni, értékelni az adottságait, de soha nem beleesni a csapdájába. Ezzel az energiával küzdöttél egy előző életedben, és most azon dolgozol, hogy helyrehozd.

Lélekpont

Nappali születések: Lélekpont = Aszcendens + Nap – Hold
Éjszakai születések: Lélekpont = Aszcendens + Hold – Nap

Azok az emberek, akik éjszaka születtek, és a legtöbb asztrológiai szoftver és számítógépes program által kiszámított Szerencsepontot használták, valójában a Lélekpontot használták! A Lélekpont egy olyan pont, amelynek erős pszichológiai és spirituális felhangjai vannak, ellentétben a nagyon fizikai síkon alapuló Szerencsepontnak. A Lélekpont összefügg az akarat természetével, azzal, amit szándékozol (ellentétben azzal, ami pusztán megtörténik veled), és kapcsolódik a karrierrel is. A betegséghez is köze van, mint például a Szerencsepontnak, de úgy tűnik, hogy a Lélekpont a betegség lelki alapjairól beszél, szemben a fizikai alapokkal. A Szerencseponttól eltérően úgy tűnik, hogy a Lélekpontot nem használták gyakran az I. ház jelzőjeként. Paulus Alexandrinus a következőket mondja a Lélekpontról. “A szellem történetesen ura a léleknek, az indulatnak, az éberségnek és minden erőnek; és néha együttműködik abban is, hogy meghatározza, mit tegyen.” Ez nagyjából minden, amit lehet mondjon ezen a ponton a Lélekpont.

A többi bolygónak is szintén vannak pontjai, amelyek többsége részben a Szerencsepontból és Lélekpontból tevődik össze.

A továbbiakban SzP = Szerencsepont, LP = Lélekpont

Merkúr, Szükségpont

Nappal: Asc. + SzP – Merkúr
Éjszaka: Asc. + Merkúr – SzP

„A szükség korlátokat, alávetettséget, küzdelmeket, háborúkat jelent és ellenségeskedést, gyűlöletet, elítélést teremt, minden más korlátozó dolgot, ami az embereket éri, mint a születésük eredménye.” – Paulus Alexandrinus

Vénusz, Erószpont

Nappali = Asc. + Vénusz – Lélekpont
Éjszakai = Asc. + Lélekpont – Vénusz

“Az Erósz a vágyat és az önként vállalt vágyakozást jelenti. Hozzájárul a barátság és a kölcsönös támogatás alapjához.” – Paulus Alexandrinus

Mars, Bátorságpont

Nappali = Asc. + SzP – Mars
Éjszakai = Asc. + SzP – PF

“A bátorság a merészség, az árulás, a hatalom és minden gonoszság hozzájáruló okává válik. ” – Paulus Alexandrinus

Jupiter, Győzelempont

Nappali = Asc. + Jupiter – LP
Éjszakai = Asc. + LP – Jupiter

“A győzelem a bizalom, a jó elvárás, a versengés és minden társulás hozzájáruló okává válik, de néha büntetésekhez és jutalmakhoz is hozzájárul.” — Paulus Alexandrinus

Szaturnusz, Nemezispont

Nappali = Asc. + SzP – Szaturnusz
Éjszakai = Asc. + Sa – Szaturnusz

“A Nemezis hozzájáruló okává válik a földalatti sorsoknak és mindennek, ami jéghideg, a bizonyításnak, az impotenciának, a száműzetésnek, a pusztulásnak, a gyásznak és a halál minőségének.” — Paulus Alexandrinus

Ezek a Paulus-idézetek nagyjából mindarról szólnak, amit tudunk ezekről a pontokról. Úgy tűnik, ezek közül egyiket sem használták házjelölőként.

A pontok következő csoportja a családi problémákhoz kapcsolódik:


Apa

Nappali  = Asc. + Szaturnusz – Nap
Éjszakai = Asc. + Nap – Szaturnusz

Ha a Szaturnusz 17 fokon belül van a Naphoz képest, használja ezt a képletet a görög források szerint.

Nappali vagy éjszakai pont = Asc + Jupiter – Mars

Amikor a Szaturnusz a Nap 17 fokán belül van, az arab források más képletet használtak.

Nappali = Asc. + Jupiter – Nap
Éjszakai = Asc. + Nap – Jupiter

Nem tudom, mi történik, ha a Jupiter és a Szaturnusz is a Nap 17 fokán belül van, de egyébként jobban szeretem az arab képletet, amikor a Szaturnusz közel van a Naphoz.

Anya

Nappali = Asc. + Hold – Vénusz
Éjszakai = Asc. + Vénusz – Hold

Testvér

Nappali = Asc. + Jupiter – Szaturnusz
Éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Jupiter

Nem minden forrás fordítja meg a Testvérek éjszaka képletét, és hajlok arra, hogy egyetértsek azokkal a forrásokkal, amelyek nem. Azt javaslom, hogy kezdje a nappali képletet, amelyet mind a nappali, mind az éjszakai képletekhez használnak. Lehet, hogy ez ellentmondásosnak tűnik, de álláspontom mögött van egy elv. Kísérletezni kell.

Gyermek

Nappali = Asc. + Szaturnusz – Jupiter
Éjszakai = Asc. + Jupiter – Szaturnusz

Figyeld meg, hogy ez a Testvér fordítottja. Itt megint egyes források nem fordítják meg a képletet éjszaka, és itt is feltételesen egyetértek azokkal, akik nem.

Nyilvánvalóan a nappal születetteknek nincs itt gondjuk, de az éjszaka születetteknek kísérletezniük kell. Ez a tétel fiú és lány gyerekeknek egyaránt szól.

A következő részletben adok még néhányat ezekből a tételekből és néhány utasítást a használatukra vonatkozóan.

Az általános gyermekponton kívül Vettius Valens még két tételt ad, amelyek gyermekekre vonatkoznak, fiúgyermek és lánygyermek. Ezek a következők:

Fiúgyermek

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Merkúr – Jupiter

Lánygyermek

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Vénusz – Jupiter

Vettius Valens a következő kijelentést teszi mindezekről, mind az előző részben említett Gyermek pontról.

“Amikor tehát Kronosz [Szaturnusz] és Arész [Mars] sújtja őket, akkor ők a gyermektelenség vagy a gyermekek pusztulásának okai, de amikor Zeusz [Jupiter] segíti őket, akkor ők a termékenység okai.”

Most elérkeztünk a házassághoz, pontosabban a férfi-női kapcsolatokra vonatkozó pontok csoportjához. A görög anyagból nem világos, hogyan kell ezeket megkülönböztetni, de van némi segítségünk az arab anyagból. Először itt vannak:

Házasság pontok

Házasság, férfiak (hermetikus)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Vénusz – Szaturnusz


Házasság, nők (hermetikus)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Vénusz


Házasság, férfiak (valens)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Vénusz – Szatrunusz


Házasság, nők (valens)

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Mars – Hold


Házasság, általános

Nappali = Asc. + Vénusz – Jupiter
Éjszakai = Asc. + Jupiter – Vénusz


Al-Biruniban, egy arab korszakból való asztrológus a Hermésznek tulajdonított két pontot egyszerűen házasság pontnak nevezi. De a másik két pont, a férfiaké és a nőké, további megjelöléseket kapott. A Vénusz-Nap pályát használó férfiak házasságának pontja a „Férfiak nők felé irányuló trükközése és megtévesztése”-nek és „Férfiak kapcsolatának” nevezik. A Mars-Hold pályát használó nőknek szánt pont a „Nők helytelen magatartása”, „A nők csalása és megtévesztése”, „Nők kapcsolata” és „Nők tisztességtelensége” nevet viseli. Egy pillanatra figyelmen kívül hagyva ezekben a megjelölésekben a nyilvánvaló szexizmust, teljesen egyértelmű, hogy a Valens pont (Vénusz–Nap) nem annyira kifejezetten a házassághoz kötődik, hanem általában a szexuális kapcsolatokhoz. De úgy tűnik, hogy a hermetikus tételek, amelyek mindegyike tartalmazza a Szaturnuszt, inkább kifejezetten a jogilag engedélyezett házassághoz kapcsolódnak. Kutatásomnak ebben a nagyon korai szakaszában megállni látszik az az elv, hogy a hermetikus tételek jogi vonatkozásúak házasság, és a Valens általában a férfi-nő szexuális kapcsolatokra vonatkozik.

Így marad a Valens által adott általános házasság, amely a Jupitertől a Vénuszig terjedő ívet használja, és fordítva. Egyelőre kevés tapasztalat van ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ez is inkább a nemek közötti általános kapcsolatokhoz kötődik, mintsem kifejezetten törvényes házassághoz. Mivel azonban a Jupiter erős kapcsolatban áll a törvénnyel, nem zárhatjuk ki, hogy ez a pont a törvényes házasságra is utal.

Ezeken a pontokon kívül vannak más speciális célú pontok is, amelyeket a görög irodalom említ. Nincs világos elképzelésünk arról, hogy mindezek mire szolgálhatnak, de mindegyik érdekes.

Ezek közül az első az Alap pont. Ahogy a név is sugallja, ez valami alapvető dolognak tűnik. Úgy tűnik, ez egy módja annak, hogy egyesítsék a Szerencse- és a Lélekpontot és a jelentésüket. A képlet a következő:


Alap

Nappali vagy éjszakai = Asc. + SzP – LP
vagy = Asc. + LP – SzP
 

Itt azonban nem a nappal vagy az éjszaka határozza meg a képlet sorrendjét. Ehelyett azt használjuk, amelyik a rövidebb ív. Ha a SzP –LP több mint 180 fok, akkor az LP – SzP értéket használjuk, és fordítva. Pozíciója mindig a horizont alatt van, vagy pontosan az Ascendens vagy Descendant, mert az LP–SzP ív soha nem lehet nagyobb 180 foknál. Ennek valami köze lehet a jelentéséhez, mert mindig a föld alatt van, mint egy alap. A Szerencse és a Lélek esetében is különleges jelentősége van az újholdnak és a teliholdnak ebben a pontban. Újholdkor mindhárom pont együttáll az Aszcendenssel, Teliholdkor pedig mind a Deszcendenssel.


Adósság

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Merkúr


Ez a pont nem úgy tűnik, hogy az első ház mutatójaként funkcionálna. Erről a pontról nem bőséges a tudás, de a pont logikája azt sugallja, hogy bármilyen házba is kerüljön, az anyagi veszteségek vagy adósság forrása lehet.


Lopás

Nappali = Szaturnusz – Mars – Merkúr
Éjszakai = Szaturnusz – Merkúr – Mars

Szintén nem első ház mutatójaként funkcionál. Ez azon kevés pontok egyike, amely nem tartalmazza az Aszcendenst komponensként. Mint ilyen, hasonlít azokra a képletekre, amelyeket Alfred Witte modern hamburgi iskolájában találunk.

 
Árulás

Nappali = Asc. + Mars – Nap
Éjszakai= Asc. + Nap – Mars

Erről a pontról kevés adatunk van. Vettius Valenstől származik.


Magasztosulás

Nappali = Asc. + Kos 19- Nap
Éjszakai = Asc. + Bika 3 – Hold

Ez a tétel a Napból és a Holdból, valamint azok exaltációs fokaiból áll. Ez azon kevés esetek egyike, amikor az exaltációs fokokat (mint oppozícióban a jegyeikkel) használják.

Jeles és híres emberek születéséhez kapcsolódik.


Idegen országban élni

Nappali vagy éjszakai = Asc. + Mars – Szaturnusz


Vád

Nappali = Asc. + Mars – Szaturnusz
Éjszakai = Asc. + Szaturnusz – Mars


Ez utóbbi kettő majdnem ugyanaz. Az idegen földön lét nem vált éjszaka, a Vád pedig igen. Az idegen földön lét felépítése egyértelműen azt sugallja, hogy itt nem nyaralásról beszélünk. Inkább olyan, mint a Száműzetés. A Vád azt a házat jelöli, amelyen keresztül a szülött “valószínűleg kudarcot, veszélyeket vagy bukásokat fog átélni”. [Valens] A későbbi asztrológiában ebből a pontból a gyógyíthatatlan betegség lett, valamint a Rendőrség pontja, ami jól illeszkedik a Vádság pont gondolatához. Kevés tapasztalatom van a ponttal, mint a betegség jelzőjével, de úgy tűnik, az élet olyan területeit jelzi, ahol valakit megvádolhatnak valamivel, akár hamisan, akár igazan.

Rombolás

Nappali = Asc. + Hold – Uralkodó
Éjszakai = Asc. + Uralkodó – Hold

A fenti képletben az Uralkodó az Ascendens uralkodóját jelenti. Ez egy olyan pont, amely a halálhoz kapcsolódik. Kevés szisztematikus információnk van használatáról, kivéve azt, hogy úgy tűnik, hogy a halál módjára vonatkozik. Arra kérem az asztrológusokat, hogy ne legyenek gondatlanok ennek a pontnak a használatával.

A fentieken kívül ismeretesek még az alábbi Arab pontok

Felhasznált irodalom: 
https://astrologycourse.wordpress.com/2017/10/18/arabic-parts-in-your-horoscope/
Robert Hand: Szerencsepont (The Lot or Part of Fortune – Astrodienst)

Érdekelhet még:
Arab pontok
Arab pontok használt kifejezései
Asztrológia pontja
Szerencsepont

Örülök, hogy találkoztunk.

Iratkozz fel, hogy minden héten kaphass emailban is fantasztikus tartalmakat. 😉

Mit is?
- Heti megjelent cikkek
- Előrejelzések
- Asztrológiai érdekességek
- Fejlesztések az oldalon
- Kedvezmények

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.
Bármikor le tudsz iratkozni természetesen.

Érdekelhet...

Friss cikkek

Asztrológia

2024. 25. hét

2024. június 17-23. Hétfő 06.17. Vénusz-Neptun kvadrát Elbizonytalanodhatsz, mert nem tudod pontosan, hogy a valóságot

Tovább olvasom »