Kezdőlap » Asztrológia » Vertex
Most népszerű:

Sorskönyved

Asztrológiai elemzés a saját születési adatad alapján.


Tranzitok
2024.05.18. 10:53

Kép forrása: https://www.astro.com/

Vertex a végzet kapuja

Mi az a Vertex?

A Vertex pontot L. Edward Johndro kanadai asztrológus fedezte fel az 1930-as években. Ő és követői nagy jelentőséget tulajdonítottak a pontnak.

A Vertex egy elméleti pont az égen, ahol az ekliptika – a Nap látszólagos pályája a Föld körül – keresztezi az Első Vertikálist (Prime Vertical) – azt a síkot, amely derékszögben fut a meridiánra, és elölről hátrafelé osztja az égi gömböt.

A Vertex/AntiVertex csak annyiban elméleti, amennyire az Ascendens és az MC (Medium Coeli) is az. Az Ascendens az a pont, ahol az ekliptika metszi a horizontot (keleti metszéspont, a Descendens a nyugati metszéspont). A felszálló és leszálló holdcsomópont is elméleti metszéspontok, a Nap pálya (ekliptika) és a Hold pálya metszéspontjai. Ezek mind látszólagosak, mert az űrnek azon a pontján valójában nincs semmi – se állócsillag, se aszteroida, se bolygó –, arról nem beszélve, hogy maga az ekliptika a Nap képzeletbeli útja a Föld körül.

Látszólagos vagy sem, a Vertex a képlet nyugati oldalára esik, az Anti-Vertex pedig pontosan 180 fokkal szemben található, a keleti oldalon. Mint az Ascendens és az MC esetében, a Vertex kiszámításához pontos születési időre van szükség. Ez az első szabály.

Vertex kiszámítása

A legtöbb asztrológiai szoftver lehetőséget kínál a diagramon lévő Vertex kiszámítására. A Vertex kézzel történő kiszámolásához 90 fokból ki kell vonni a születési helyed szélességi fokát. Ez lesz az egyik adat. Aztán a IV. ház csúcsát használd úgy, mintha az MC/X. ház csúcsa lenne, ez lesz a másik adat. Ezen faktorok alapján keresd ki a háztáblázatból az Aszcendenst, ez lesz a Vertex.

pl.
Születési hely: Budapest, szélességi fok 47°30’
IC/IV. házcsúcs: Bika 3°54’

Számolás:
90°-47°30’=42°30’ (ez lesz az új szélességi fok)
IC->MC – Bika 3°54’

Háztáblázatban kikeresni a Bika 3°54’-hez tartozó MC Asc oszlopában a 42°30’ szélességi fokhoz tartozó értéket: Oroszlán 14°53’ (mivel a szélességi fok egész fokokban van megadva, a 42° és a 43° fokhoz tartozó adatokat átlagolni kell).

Háztáblázat: https://www.astro.com/swisseph/sweph_ht_e.htm

(Placidus részletest javaslom)

A Vertex ilyen tekintetben az IC, a család, otthon, gyökerek, múlt témák Aszcendense, tehát megmutatja, hogy milyen az a személyiségrész, amit áthoztunk a múltból és zsigerileg működtetjük. Illetve az Anti-Vertex, ami szemközt van vele, az lesz a múltból hozott Deszcendens, az az energia, amit tudat alatt működtetünk, a környezetünk tisztán érzékeli, de mi nem biztos.

A Vertex mítosza

A mítosz szerint Vertumnus beleszeretett egy feltűnően gyönyörű istennőbe (egyes változatokban nimfába), akit Pomonának hívtak. Bár minden kérőt elutasított, a férfi a látványával táplálta szenvedélyét azzal, hogy alakját változtatta, és naponta járt a kertjei között katonaként, aratóként, halászként stb. Pomona nem törődve vele, csak a gyümölcsfák termesztésével foglalkozott. Vertumnus kitartott, és egy napon öregasszonyra változtatta alakját, szenvedélyes csókkal üdvözölte, és bement a kertjébe.

Vertumnus (mint matróna) az istennővel beszélgetett, megpróbálva meggyőzni őt a kapcsolat előnyeiről és a szerelem elutasításának veszélyeiről. Szóba került az ifjú Vertumnus isten tulajdonságai és integritása. Végül elmesélte Pomonának egy fiatal férfi történetét, aki kegyetlenül kioltotta az életét, miután kemény szívű szerelme elutasította. Elmesélte, hogy az istenek kővé változtatták az elutasító nőt, de Pomonát mégsem győzte meg.

Végül Vertumnus ingerülten ledobta álruháját, és meztelenül állt Pomona előtt valódi alakjában. Pomona azt hitte, a felhők mögül előbújó napot látja, és Vertumnus dicsőséges fényében kinyitotta a szívét, és viszonozta szerelmét. Még mindig együtt járják a vidék kertjeit és gyümölcsöseit.

Ennek a mítosznak a témája egy véletlennek tűnő pillanatra összpontosít, amikor egy kiemelkedő esemény történik. Pomona számára ez olyan volt, mint egy epifánia, a sors hirtelen fordulata, az érzékelés gyökeres felébredése. Vertumnus számára ez először egy jól megtervezett stratégia volt, majd végül a spontán elkeseredés tette. Képzeld el meglepetését, amikor Pomona végre megkapta!

A szerelem, a kapcsolat és az egyesülés itt hangsúlyos, nemcsak Vertumnus vágyában, hanem a fiatal férfi elutasításáról és az azt követő tragikus következményekről szóló történetében is. A kertek, a gyümölcsök és a szőlő képei az érettség érzetét adják, egy végre kész esemény, egy gyümölcsöző élmény.

Mit aktivál a Vertex?

Három dolog válthatja ki, egybeeshet vagy aktiválhatja a Vertexet: tranzitok, emberek és helyek.

A Vertexen történő tranzitok sarkalatos pontnak megfelelő belső és külső eseményeket, egy másikkal való jelentős találkozást vagy hirtelen észlelési változást hozhatnak. A tranzitáló bolygó aktiválja a Vertex szimbolikáját, egybeesik egy nagyobb vagy kisebb eseménnyel. A szoros orbiszok és főleg az együttállás még következetesebb eredményeket hoz. Egy tranzit együttállás a Marssal valószínűleg jobban észrevehető, mint egy tranzit trigon az Uránuszról, bár néha nem ez a helyzet. A hatás nagysága magának a Vertexnek a kiemelkedésétől, a képletben szereplő egyéb tényezőkhöz való viszonyától és az egyéb tranzitoktól függ.

A jelentős találkozások, amint azt a szinasztira képleteken keresztül látjuk, szintén erősen kapcsolódhatnak a Vertexhez. (Tekintsd az embereket állandó tranzitoknak.) Amikor egy személy bolygói (a Naptól a Jupiterig), fényszögek, holdcsomópontok, Vertex vagy bizonyos Arab pontok összekapcsolódnak a Vertexszel, sorsszerű, végzetszerű, jó vagy rossz érzés alakulhat ki a találkozás során. Valami az adott személlyel való érintkezésben képes lehet mélyreható változást előidézni a szülöttben, hosszú vagy rövid időn keresztül. A változást tetszetősnek vagy kesernyésnek érzékelhetjük, az együttállás gyakran az előbbit, az oppozíció az utóbbit tükrözi.

Mit mutat meg a Vertex jegy- és házhelyzete?

A Vertex/Anti-Vertex házhelyzete támpontokat adhatnak arra vonatkozóan, hogy hol élhetünk át fordulópontokat vagy sorsdöntő találkozásokat az életben. Ahogy korábban megjegyeztük, a Vertex általában az 5. és a 8. ház közé esik, a képlet nyugati oldalán, az Anti-Vertex 180 fokos oppozíciójában van.

Az 5./11. ház tengelyében a barátokkal vagy csoportokkal való kapcsolaton keresztül sorsszerű romantikus vagy kreatív találkozásokat élhetsz meg (5. ház).
A 6./12. ház tengelyében a fordulópont a mindennapi életünket, vagy a psziché és a test (6. ház) közötti kapcsolatunkat a segítő szakmában dolgozókkal, kevésbé szerencsésekkel vagy álmainkon és kreatív fantáziánkon keresztül jelenhet meg (tizenkettedik ház).
A VII./I. ház tengelyében a hirtelen fellépők radikálisan befolyásolhatják a társadalmilag jelentős partnerkapcsolatokat (VII. ház) azáltal, hogy kivetítjük magunkat a világba (I. ház).
A 8./2. ház tengelyében a sors egy erotikus találkozás vagy intenzív kutatás formájában (8. ház) érkezhet, amelyet az élvezet, a biztonság vagy a béke vágya hajt végre (2. ház).

A Vertex/Anti-Vertex a jegyek által jelezheti azt a módot, ahogyan megtapasztalhatjuk az aktiválódását ezenek a tengelyeknek. A Kos/Mérleg problémákat jelezhet a személyes akarat és a mások akarata között, a Bika/Skorpió a biztonságról és a kockázatáról szólhat. Az Ikrek/Nyilas szembeállíthatja a tudást és a látást, míg a Rák/Bak a védelmet hangsúlyozhatja a vállalkozással szemben. Az Oroszlán/Vízöntő tengely kiemelheti az önkifejezést, szemben a csoportos részvétellel, a Szűz/Halak összehasonlíthatják a strukturált határokat és a határtalan vágyakozást.

Vertex a házakban

A Vertex csak az 5., 6., 7. és 8. házban értelmezhető. A jeggyel való körülhatárolás továbbra is érvényes. Lesz, amikor a Vertex más házakba esik.

Vertex az 5. házban:

Gyermeki orientációd van, annak minden megnyilvánulásában, a belső szintű kapcsolatok felé. Az a hallgatólagos bizalom, vagy talán a naivitás, amelyet gyermekkorunkból hozunk, az érettségig megmarad. Robbanások és alkalmankénti dührohamok járnak vele, amikor ezeket megsértik. Szükséged van a szórakozásra, a kreativitásra és az izgalomra egy elkötelezett kapcsolatban, függetlenül attól, hogy hány évig tart. Gyakran vannak benned a gyerekekre jellemző mély félelmek az elhagyástól, valamint az egyetemes elfogadás igénye, függetlenül attól, hogyan viselkedsz, amit partnerednek tisztelni és ápolni kell, nem pedig kifogásolni, különösen felnőtt korban.

Vertex a 6. házban

Kötelesség, kötelezettség és áldozati hozzáállásod van, amikor szívből jövő interakciókról van szó. Itt gyakran találunk olyan asszociációkat, amelyek öntudatlanul a szolgálat egészségügyi vagy vallási modelljén, sőt néha szentségen alapulnak. A negatív oldala az a hajlam, hogy hipochonder vagy mártír leszel, hogy megszerezd azt a szeretetet, amelyre annyira vágysz. Szükség van arra, hogy mások értékeljék szándékaid őszinteségét, hogy napi feladataidat lelkiismeretesen és gondoskodó módon végezd, másoknak pedig tudniuk kell, hogy cselekedeteid, akármilyen rutinszerűnek tűnnek is, az odaadó szereteten alapulnak.

Vertex a VII. házban:

A VII. házban található Vertex a klasszikus pozíció azok számára, akik mindig ilyen vagy olyan partnerségben vannak (ha csak a fejükben is), kétségbeesetten keresnek egyet, vagy úgy döntenek, hogy nem éri meg a kockázatot, mivel az elvárásaik soha nem teljesülnek. Ez a pozíció azt az érzést jelzi, hogy nem vagyunk igazán teljesek, hacsak nem vagyunk bensőséges kapcsolatban valakivel. Bizonyos szinteken irracionálisan félhetsz attól, hogy egyedül maradsz. A sötét oldal az, hogy a másokkal való interakció során nagymértékben öntörvényűvé válhatsz az elfogadható viselkedési módok tekintetében, és ezáltal elidegenítheted azokat az embereket, akikre vágysz. Szülői példaképed kevésbé volt biztos tudatalatti észleléseidben, bár külső szinten jónak tűnhetett.

Vertex a 8. házban:

Belső vágyat jelez egy másikkal való elválaszthatatlan egyesülés és a másik iránti teljes elkötelezettség iránt, bármi történjék. Ez az igény olyan heves, hogy mindenféle kimondhatatlan cselekedetről és reakcióról fantáziálhatunk, még ha az elért végső álom veszélybe is kerül. A sötét oldal az, hogy amikor partnered valósága nem illik ehhez a modellhez (és ritkán illik teljesen), akkor nehezen alkalmazkodsz, a jövőbeni kapcsolatokban pedi hajlamos lehetsz tartózkodó lenni, így elszalasztod a lehetőséget, hogy olyan interakciókat fedezz fel, amelyek esetleg tökéletesen kielégítik az intenzív szükségleteket.

Vertex a jegyekben

Vertex a Bikában

Érzékien szereted a természeti erőforrásokat, mint akár egy álomszép sétát az erdőn keresztül, valamint vágysz az értékes javak után. Belső érzékeidet lángra lobbantja az anyagi dolgokkal való művészi, méltóságteljes és elegáns interakció és transzformáció.

Vertex az Ikrekben

Mindent elsöprően szükséged van arra, hogy kommunikálj partnereddel. Itt az intimitást a napi kommunikációval azonosítod, függetlenül attól, hogy a beszélgetés napi kérdéseket vagy mély pszichológiai vagy spirituális jellegű kérdéseket érint. Ha partnered hajlamos a gyanusítgatásokra és a körmönfont gesztusokra, amit nem veszel észre, akkor megköveteled, hogy a kommunikáció verbális legyen és egyenesen a lényegre irányuljon.

Vertex a Rákban

A Rákban levő Vertex, amely egy olyan, szinte méhszerű környezet álmát képviseli, amely kizár minden kívülről jövő diszharmonikus zajt vagy interferenciát. Nagyon mély vágyak vannak az ideális struktúrákkal vagy a családi és otthoni élettel kapcsolatban. Amikor elkötelezed magad egy kapcsolatban, akkor nagyon mélyen elkötelezed magad, és ha úgy érzed, hogy a partnered nem hasonlóan komoly, akkor védekezésképpen megsértődsz. Talán irreálisak az elvárásaid másokkal szemben, és a saját bizonytalanságérzeteden alapulnak.

Vertex az Oroszlánban

Minden szinten uralkodói igény van arra, hogy elismerjék veleszületett felsőbbrendűségedet. Mint ilyen, ez a pozíció egy gyermek fantáziáját tükrözi, aki hihetetlenül keményen dolgozik azért, hogy dicsérjék és szeressék. Belső vágyat érzel, hogy dédelgessenek és szinte imádjanak. Hűséges elkötelezettséggel ruházod fel partnereidet, és a szemedben ők nem tehetnek rosszat.

Vertex a Szűzben:

A Szűz szándékának tisztasága, ami az intimitást illeti, páratlan. A tudatalatti a főpap vagy papnő képeit varázsolja, egy olyan egyesülést, amely elviszi az embert a végső üdvösséghez vagy spirituális beavatáshoz, az odaadás és a szolgálat közös ideálján. Van egy olyan fantáziád, hogy csatlakozz valakihez, akinek egyedülálló pszichikai és/vagy gyógyító ereje van, és a hangsúly a gyakorlati munkán van, amitől minden rendben lesz. Ha szerelmed Vertexe a Szűzben van, biztosnak kell lenned a veleszületett tehetségedben, és jó tervet kell készítened arra vonatkozóan, hogyan használhatod fel azokat a párod és az emberiség egyidejű szolgálatára.

Vertex a Mérlegben:

A Mérlegben található Vertex a lelkek olyan egyesülésére vágyik, amely a tiszta béke és igazságosság modelljén alapul. Képek jutnak eszünkbe egy mitikus életről a Vénuszon, a szerelem bolygóján, ahol a szerelmesek között soha nincs diszharmonikus ritmus, hanem folytonos harmónia. A fizikai vágy kétségtelenül szükséges aspektusa két örökké összefonódó lénynek, de a plátói vágyak lényegesen felülmúlják azt. Ha valakinek, akihez mágnesesen vonzódsz, ez a pozíciója van, közeledj elszántan szerelmedhez, de ne válassz harcias hozzáállást, ha konfliktusok merülnek fel.

Vertex a Skorpióban:

A Vertex itt azt a vágyat vagy folyamatos igényt jelzi, hogy ellenállhatatlannak és pótolhatatlannak érezzük magunkat az intimitás minden szintjén, legyen az spirituális, intellektuális, érzelmi vagy fizikai. A pokol tüzétől a menny magasságáig, minél szélesebb és mélyebb interakciót élhetsz át. Ha olyannal találkozol, akinek ilyen pozíciója van, soha nem az lesz, amit látsz, mindig több, mint amilyennek látszik. Készülj fel jelentős intrikákra, végtelen lenyűgözésre és egy olyan interaktív intenzitásra, amely maximális kihívást jelent.

Vertex a Nyilasban:

A Nyilasban lévő Vertex felfedi azt a személyt, aki a kaland csúcsáról álmodik, ha az intimitásról van szó. A psziché arra vágyik, hogy elsodródjon a föld végére, vagy ki legyen téve mindenféle vallási és/vagy filozófiai elméletnek. A vágyódás erős és igazán mély, ha bármilyen ritka élményről van szó. Az emberekkel való találkozás és a hozzájuk való csatlakozás vágya megköveteli, hogy mindig legyen egy útiterved, amely térképekkel lát el, hogy felfedezhesd azokat az utakat, amelyeket még nem jártál meg, nem is beszélve azokról a különböző világokról, amelyekről álmodoztál, de még nem tapasztaltad meg.

Vertex a Bakban

Ez azt jelzi, hogy égető szükséged van arra, hogy megértsék és tiszteletben tartsák a régóta átélt megpróbáltatásokat és a félreértéseket, amelyekkel életed során találkoztál. A végleges elkötelezettségnek lesznek társadalmi státuszú és hatalmi elemei, de ezt úgy fogod használni, ahogyan azt mindig is megtagadták tőled. Ha véletlenül beleszeretsz valakibe, akinek ez a pozíciója van, elégítsd ki ezeket az igényeket, és a szex felülmúlja azt, amit valaha is elképzeltél. Fontos tisztában lenni az erősen hangolt szociális helyzetekre vonatkozó érzékenységgel. Mindig álljatok mögöttük, jó és szerető, tekintélyes szülő szerepében, aki soha nem volt nekik.

Vertex a Vízöntőben:

A Vízöntő Vertex önmaga kiteljesedésére vágyik a barátság legmagasabb eszményén keresztül. Ennek a léleknek a belső világában olyan vágyak rejlenek az egyesülésre, amely szinte utópisztikus értelemben hatással lesz a világra. Az ideális kapcsolatról szóló álmok teljesen idegenek a hagyományos szappanopera-képekhez képest. Vágyunk arra, hogy az intimitás minden egyes aktusa azt a meggyőződést tükrözze, hogy milyennek kell lennie minden kapcsolatnak ahhoz, hogy a világ jobb hely legyen. Ha szikrát érzel iránta, nincs helye a féltékenység kimutatásának. Csatlakozz hozzá magasztos álmaikban, és egy életre szóló társ lesz.

Vertex a Halakban:

Belső vágyad hajt, hogy személyesen kapcsolatba kerülj az emberiséggel. A kimondatlan intimitás-fogalma szinte misztikus módon keveredik a szenvedés enyhítésének igényével, amit leírhatatlan együttérzési képesség kísér. Tudsz együtt érezni mások megpróbáltatásaival. A szexualitásod gyakran csak azért intenzív, mert az emberi interakció természetes része, és néha az egyetlen módja annak, hogy röviden enyhítsd mások fájdalmát. Van határa annak, hogy mennyit bírsz ki, elvégre te is csak ember vagy.

Fényszögek – Radix, szolár és tranzit

Vertex-Nap:

Radix: Vezetői tulajdonságok, erősíti a személyiséget, különösen a közéletben tevékenykedőkét, például politikusokat és színészeket. Függ attól, hogy a fényszög nehéz vagy könnyű.

Szolár: Új vállalkozásokat, foglalkoztatást vagy lakóhelyet, valamint az állapot javulását jelezheti.

Tranzit: Csak egy napig tart, és más bolygókonfigurációkat is aktiválni kell.

Vertex-Hold

Radix: Ennél a fényszögnél fontos az érzelmileg érzékeny kapcsolattartás a szülőkkel. Intenzív érzelmeket is jelez.

Szolár: A hangsúly az érzelmi kérdéseken lesz, mint például a szerelmi kapcsolatok, a házasság hűsége. A családi hatások erősek lehetnek.

Tranzit: Túl gyorsan halad ahhoz, hogy következménye legyen.

Vertex-Merkúr

Radix: A kommunikációs készségek, valamint az intellektuális képességek szellemileg aktív emberre utalnak. Iskolai teljesítmények a fényszögtől függenek.

Szolár: Változások a karrierben, sok rövid utazás lehetséges.

Tranzit: Új gondolatok és célok az állapot javítására.

Vertex-Vénusz:

Radix: A boldog szerelmi kapcsolatok szükségesek a testi jóléthez. A pénzért vagy státuszért kötött házasság lehet cél.

Szolár: Társadalmi aktivitás, növeli a státuszt házassággal vagy előléptetéssel.

Tranzit: Új szerelmi kapcsolatok, házassági lehetőség vagy eljegyzés.

Vertex-Mars:

Radix: Gyakran előfordul azoknál, akik csatlakoznak a fegyveres erőkhöz. Vágy fegyver viselésére vagy agresszív viselkedésre.

Szolár: Az erőszakos cselekvések megzavarhatják az ambíciót. Balesetek és/vagy családon belüli erőszak.

Tranzit: Nyugtalanság, vérsejtek lebomlása a szemben vagy az ínyben. Trombózis léphet fel.

Vertex-Jupiter:

Radix: gyakran javítja a társadalmi helyzetet családi kapcsolatok vagy üzleti eredmények révén. A hírnév is ehhez köthető.

Szolár: Pénzügyi stabilitás optimizmussal és érdeklődési körök bővülésével.

Tranzit: Ingatlan adásvételnél előnyös.

Vertex-Szaturnusz

Radix: Az a képesség, hogy keményen dolgozz a siker érdekében. Politikai érdekek. Komoly természet.

Szolár: Kényszerített környezeti változások, szomorú hangulat, vagyon újraértékelése.

Tranzit: Elszakadás, magány vagy depresszió érzése külső hatások miatt. Késéseket okozhat az ingatlanok elszámolásában vagy az ingatlanprojektek megkezdésében.

Vertex-Uránusz:

Radix: Számos környezeti változás, amelyet néha akkor tapasztalhatunk, amikor az emberek születési helyükről egy másik országba költöznek. Gyakran szerepel a pilóták és az utazással kapcsolatos foglalkoztatási listákon.

Szolár: Jelentős változások az életmódban. Házasság vagy válás lehetséges. A hirtelen események nyugtalanítóak lehetnek. A kutatók profitálhatnak ebből a fényszögből.

Tranzit: Ingerlékenység, idegi feszültség és balesetekre való hajlam.

Vertex-Neptunusz:

Radix: Gyakran megtalálható a színészek, művészek és zenészek, valamint püspökök és papok képleteiben. Veszély a kábítószer-, alkohol- vagy szerencsejáték-függőség miatt.

Szolár: Megtévesztés és kiábrándulás előfordulhat. Óvatosság szükségessége a pénzügyleteknél, a lopásból vagy csalásból eredő veszteségek esetében

Tranzit: Utazás, vallási érdeklődés, pszichés képességek, a valóságtól való menekülés vágya.

Vertex-Plútó:

Radix: Erőteljes konfiguráció jóra vagy rosszra. A külső erők által irányított érzés. Az a képesség, hogy sikeres legyél nagy szervezetekben.

Szolár: elválás a szeretteitdől. Idős szülők vagy nagyszülők elvesztése.

Tranzit: Több évig is eltarthat. A környezetben jelentős változások következhetnek be.

Vertex – Felszálló holdcsomó:

Radix: A családdal való együttműködés révén elért eredmények. Siker a csoportos tevékenységen keresztül.

Szolár: Fontos családi döntések, amelyek akár egy évig is eltarthatnak. A családon belüli növekedés születések vagy házasságok révén.

Tranzit: Más bolygókonfigurációktól függ. Pozitívum, hogy az új egyesületek hasznot hozhatnak. A negatív oldalon egy barát vagy rokon elvesztése.

Felhasznált irodalom: https://astrologystudy.blogspot.com/2010/12/destinys-gate-or-vertex-electric-axis.html

Örülök, hogy találkoztunk.

Iratkozz fel, hogy minden héten kaphass emailban is fantasztikus tartalmakat. 😉

Mit is?
- Heti megjelent cikkek
- Előrejelzések
- Asztrológiai érdekességek
- Fejlesztések az oldalon
- Kedvezmények

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.
Bármikor le tudsz iratkozni természetesen.

Érdekelhet...

Friss cikkek

Asztrológia

2024. 21. hét

2024. május 20-26. Hétfő 05.20. Nap-Neptun szextil Érzékenyebbé válsz más emberek és a környezeted rezgéseire.

Tovább olvasom »