Kezdőlap » Blog » Asztrológia » Csillagképek és állócsillagok » Kos csillagkép – Mitológia, tanulságok

Azzá válhatsz, ami ellen harcolsz!

Hamal-Merkúr együttállás (2023.05.23.)

Égi kommunikátorunk, a tudat és a tudatalatti közötti közvetítőnk, a Merkúr éppen a Kos csillagkép alatt halad el és egyvonalban áll annak legfényesebb csillagával a Hamal csillaggal, ami a Kos keleti szarvának alapja. A Hamal a cselekvés és a függetlenség erőteljes csillagának tekinthető, kicsit összhangban van a Kos zodiákus jelentésével. Úgy tűnik, hogy minden bolygót, amellyel kapcsolatba kerül, a függetlenség és az akarat erejével erősíti, melynek negatív vagy pozitív következményei is lehetnek egyaránt. Megnyilvánulhat a koncentráltság és közvetlenség egyszerű, de hasznos képességében, vagy kifejeződhet indulatként vagy frusztrációként, amikor az ember képtelen kezelni a tekintélyelvű személyeket a családon belül vagy a munkahelyén. A Merkúrral aktiválva pedig tudatosulhat a psziché egy-egy rejtett aspektusa, a tudattalanban megalkotott ötlet felszínre kerülhet, a gondolat spontán cselekvéssé válhat.

Sokakat bizonyára összezavar, hogy hol zodiákus jegyekre, hol csillagképekre hivatkoznak az asztrológusok, vagy egyszerre mindkettőre. Melyik rendszer mire való? Ezt nézzük meg egy kicsit a végén egy érdekes mitikus történettel, mely a Kos alapvető problematikáját tárja fel.

Zodiákus és csillagképek

Annak idején, i.e. 2000 körül, amikor a tavaszi napéjegyenlőség (Kos 0°) a Kos csillagaiban állt, a Kos lett a trópikus állatöv vezető jegye, amelyet soha nem változtattak meg, bár a Kos csillagkép csillagai már rég elvesztették ezt a főszerepet, mivel napjainkban a tavaszpont a Halak csillagképben van a Föld precessziós mozgása miatt, és kb. 700 év múlva ér a Vízöntő csillagképbe. A Föld forgástengelye egyfajta kúpformát ír le a Nap körüli keringésének síkjához képest. Ezt a teljes kört 25920 év alatt teszi meg, azaz 72 évenként 1°-kal mozdul el. A Földnek ezt a mozgását nevezzük precessziónak. A zodiákus jegyek és a csillagképek egybeesése tehát a közel 26000 év idejű precesszió folyamán mindössze egyszer történik meg kb. 2000 éves időtartamra, jelentésük és rendszerük ezért nem is ugyanaz, a kettőt nem szabad összetéveszteni.

A zodiákus szerkezetű asztrológia az égboltot 30°-os szakaszokra osztja, a Nap helyzetét az évszakokhoz viszonyítva méri, a „Nap útjának” energiafázis különbözőségét veszi figyelembe, hiszen ezek vonatkoznak közvetlenül fizikai világunk eseményeire, a természet négy évszakos változására, mivel az élet kialakulása és formálódása a Földön a Nap energiájának köszönhető. Az asztrológia a geometrián alapul, és tervszerűen, numerikus sorrendben folytatódik. Tizenkét zodiákus jegy van, melyeket az ekliptika négyes felosztásából a két napéjegyenlőségből és a két napfordulóból lehet levezetni. Három jegy van mind a négy elemen belül és mind a három minőségben négy jegy. A fő fényszögek mértékét is a hármas és a négyes számból vezetjük le. C. G. Jung, aki asztrológiával és filozófiával is intenzíven foglalkozott, személyiségértelmezésében is lényeges szerepet játszott a hármasság, négyesség és a kör, több művében kutatta a psziché geometriai struktúráját (Pszichológia és alkímia, Alkímiai konjunkció, Az alkimista elképzelésekről).

A csillagképekből érkező ősi energiák is hatnak valamilyen szinten a lélek formálódására és kifejeződésére, és főleg azok a csillagképek, melyek a Naprendszer részei. A domináns megjelenést azonban a zodiákus mutatja meg, mert mind a külső jegyekben, mind a viselkedési normákban a zodiákus jegyeknek nevet adó szimbólumok rajzolódnak ki, és a Nap pályáján betöltött pozíciójuk játszik szerepet. Az asztrológia szimbólumait alkotó jegyek és bolygók archetipikus állapotok, lelki állapotok, pszichológiai állapotok, időbeli ciklusok és az anyag összetételének metaforái.

A történelem azt mutatja, hogy amikor a tavaszi napéjegyenlőség egy új csillagképbe költözik, új korszak és új isten jelenik meg, aki a kollektív tudattalanból fakad. Amikor a tavaszpont a Bika csillagképéből a Kos csillagaiba lépett (i.e 2160), akkor eltávolodtak az egyiptomiak szent bikájától és Hórusz istentől a kos természetű istenek felé, akik magányos lények voltak és nem osztoztak a dicsőségükön.  

A Kos mitológiája

Ebben az időszakban szövögették a görögök mítosz meséjüket a zodiákus jegyek köré. A kos az a varázslatos állat lett, aki Athamasz, Thesszália legendás királyának két gyermekét Phrixoszt és Hellét megmenekítette mostohaanyjuk haragja elől. Zeusz megsajnálta a gyerekeket, és egy varázslatos kost küldött, hogy vigye el őket Kolkhiszba a hátán. A gyerekek a kos hátára ülve repültek a szárazföldön és a tengeren kelet felé. Sajnos Hellének nem sikerült jól megfognia a kos gyapjúját, és ahogy átrepültek az Európát és Ázsiát elválasztó szoroson, leesett, és a tengerbe fulladt. Azt a helyet a mai napig Hellészpontosznak hívják emlékének tiszteletére. Phrixosznak sikerült biztonságosan partra szállnia Kolkhiszban, ahol Arétész király vette védelmébe, aki maga is mágus volt és Héliosz napisten fia. Phrixosz a biztonságos szabadulásért hálával feláldozta a kost, gyapjúját egy szent ligetbe vitte, amelyet egy sárkány őrzött. A gyapjút felakasztotta egy fára, ahol az arannyá változott, melyet aztán az ország királyának adott. A kost a gyermekek megmentéséért tett nagy áldozatának tiszteletére Zeusz az éjszakai égboltra helyezte a Kos csillagkép formájában.

Az aranygyapjút később Iaszón királyfi az argonauták vezetője szerezte meg egy kalandos hajóút során, az Argó hajóval, az argonauták segítségével. Líz Green Astrology of Fate/A sors asztrológiája c. művében boncolgatja a Kos gyökérmotívumát. Véleménye szerint Iaszon története, ami tipikus hős mítosz (elbitorolt királyi örökség és a veszélyeztett gyerekkor valamennyi hős mítosz archetipális mintázatai), a spirituális identitás keresésének témáját tükrözi. A hőssé válás útját mutatja be próbatételek és szenvedések útján, miközben két destruktív férfival is meg kellett küzdenie. A végén rátalál arra, ami mindig is az övé volt, csak nem volt a tudatában.

„Azt a sok Kos típusú személyt látva, akiket a zsarnoki, korlátozó vagy destruktív személyes apjukkal való problémáik miatti szenvedés lökött ki az életbe, számomra ez inkább sorsnak tűnik semmint fantázia gyakorlatnak. Ez az apa gyakran fosztja meg férfiasságától a fiát, vagy túlságosan elnyomja, túlzottan kritikus a fiú természetes „örökségével” szemben, vagy a kreatív önkifejezés mindennemű önálló formájában akadályozza fiát. Úgy tűnik, a Kos nők életében is gyakran fordul elő ilyen helyzet, ahol is az apa nem kevésbé domináns vagy korlátozó, a férj pedig – akit azért választott tudattalanul, mert hasonlít az apához és a mítosz fontos szereplője – átveszi ezt a szerepet azáltal, hogy nem hajlandó megengedni neki, hogy önálló életet éljen. A Rettenetes Apa hosszú idővel a gyerekkor után újra megjelenhet intézmények vagy munkahelyi felettesek alakjában, de megnyilvánulhat a vágyott szerető vagy a vágyott díj utáni, maszkulin jellegű versengés formájában is. Ez a minta nem „patologikus” hanem mitikus, és bizonyos szintig a Kos sorsában rejlő szükségszerűségnek a jelképe. Az apa itt egyszerre jelenik meg akadályként és a fejlődés eszközeként.” (Astrology of Fate 178-179. old.)

Iaszonnak egy nő segített megtalálni az aranygyapjút. Ez szintén jellemző motívuma a hős-mítosznak, ugyanis a „nő” az anima, a tudattalan, a segítő álruhában, mert az individuális ego erre képtelen. Viszont hazatérve Iaszon egy tipikus Kos problematikára tett tanúbizonyságot, ráunt Medeára és udvarolni kezdett a korinthoszi király lányának. Tehát nem elégedett meg azzal, amije volt, hanem egyre többet akart. Valamint feladta a kapcsolatot belső, varázslószerű animájával, aki segített neki, és olyan nőre vágyott, aki kollektív hatalomhoz és elismeréshez juttattja. A történet vége az lett, hogy Medea bosszút állt, lemészárolta az új mennyasszonyt és a saját gyerekeiket is, Iaszont pedig megátkozta. Ezt követően Iaszon elindult lefele a lejtőn, megöregedett és impotenssé vált, végül pedig úgy halt meg, hogy fejére esett egy, a saját korhadó hajójáról leszakadt gerenda. Ez nem azt jelenti, hogy ez a Kos szükségszerű sorsa, hanem arra mutat rá, hogy a Kos problematikája összhangban a mítosz jelentésével, miszerint a hős maga válik azzá, mint akivel az elején harcba szállt.

Felhasznált irodalom:
Bernadette Brady: Brady’s Book of Fixed Stars
Liz Green: Astrology of Fate

Örülök, hogy találkoztunk.

Iratkozz fel, hogy minden héten kaphass emailban is fantasztikus tartalmakat. 😉

Mit is?
- Heti megjelent cikkek
- Előrejelzések
- Asztrológiai érdekességek
- Fejlesztések az oldalon
- Kedvezmények

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.
Bármikor le tudsz iratkozni természetesen.

Érdekelhet...

Friss cikkek

Asztrológia

2024. 25. hét

2024. június 17-23. Hétfő 06.17. Vénusz-Neptun kvadrát Elbizonytalanodhatsz, mert nem tudod pontosan, hogy a valóságot

Tovább olvasom »

Egy könyv ami csak rólad szól

Közel 3x-4x ennyi információ egy könyvben, az alapismeretektől kezdve, részletes magyarázatokon és ábrákon keresztül mutatja be sorsodat, életutadat. Mindezt úgy, hogy érteni is fogod…

Mindezt egy kattintásra tőled már csak néhány percen belül olvashatod!