Lilith egy rejtett belső erőforrás, amely mindannyiunknak abban gyökerezik, hogyan értékeljük önmagunkat és kiállunk-e azért, amiben hiszünk.

  • Aszteroida Lilith: Lázadás az igazságtalanság ellen.
  • Sötét Hold Lilith: Hatalmas erőt képvisel. Kilépni a méltatlan élethelyzetekből, ahol nem becsülnek. Még akkor is, ha az átkot magunkra kell venni. Negatív megéléseket haragot, bosszúvágyat, pusztító indulatokat is ad.
  • Fekete Hold Lilith: A visszatérő istennő. Tisztánlátó, távolba látó képességet is jelöl. Ahol áll, ott tudunk bátrak, becsületesek, tisztességesek lenni, ott vannak távolbalátó, letapogató képességeink. Ott vagyunk hajlandóak a látomásainkat felvállalni, hogy befejezzük azt, ami csak félig történt meg, és erőt mutassunk, hogy erre képesek vagyunk.
Csak női képletben vizsgáljuk, és akkor is csak ha hangsúlyos (Pl. együtt áll nevezetes ponttal, égitesttel).

Az asztrológiában több Lilith is szerepel, de itt most a Fekete Hold Lilithet elemezzük. Ez a pont kisebb súllyal bír, mint a bolygóké, és nem mindenkinél egyformán fontos. Bizonyos esetekben azonban Lilith rávilágít néhány olyan kérdésre, amelyek egyébként észrevétlenek maradnának.

A Fekete Hold Lilith nem a valóságban létező égitest, hanem egy matematikai pont. Kétféleképpen lehet meghatározni: a Hold ellipszis alakú pályán halad a Föld körül, melynek két fókuszpontja van. Amelyiket a Föld nem foglalja el, Fekete Holdnak nevezték. Valójában a Hold és a Föld egyaránt a közös súlypontja körül mozog, és a Hold tényleges pályája nem egy ellipszis, hanem különböző interferenciák közötti ingatag pálya. Ahogy van egy valódi és közepes Holdcsomópont, úgy van egy valódi és közepes ellipszis és egy valódi és közepes Lilith. Valójában azt is figyelembe kell venni, hogy a Föld melyik pontjáról nézünk az égre. Az asztrológia geocentrikusan nézi a bolygókat. A Fekete Hold Lilith kiszámításának második módja a Hold apogeusa, amely az a pont, ahol a Hold pályája a legtávolabb van bolygónktól. Mindkét pont, az apogeus és a második fókuszpont a Földről nézve ugyanabban az irányban fekszik, ezért ugyanazt a helyet foglalják el az állatövben. Az apogeus kb. 400000 km-re, a második fókuszpont pedig 36000 km-re található a Földtől. Ettől eltekintve mindkét meghatározás egyenértékűnek tekinthető. Mivel a Hold pályája folyamatosan változik, a Fekete Hold Lilith évente körülbelül 40°-ot halad az állatöv mentén.

Lilith 8 év és 10 hónap alatt tesz meg egy teljes kört a Zodiákuson. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 9 hónapig marad ugyanabban a jegyben.

Egy teljes kört 8 év 10 hónap alatt tesz meg a Zodiákuson (egy jegyben pedig 9 hónapig marad), vagyis a Holdcsomópontok félciklusa alatt. Ez azt jelenti, hogy oppozícióba kerülnek, amikor a Fekete Hold visszatér a születési képletben elfoglalt helyére. Egy katalizátorként működik, amely aktiválja vagy semlegesíti a Leszálló Holdcsomópont (velünk született adottságok) tulajdonságait, vagy az elutasításukkal, vagy az idealizálásukkal és a Felszálló Holdcsomópont (sorsfeladat) felé terel minket, ki akarja hozni a bennünk levő potenciált.

A Holdcsomópontokhoz hasonlóan, a Fekete Hold is a láthatatlanhoz, a szimbolikához, a transzcendenciához kötődik, túl az élet konkrét eseményein. Kb. 9 hónapig marad ugyanabban a jegyben, és ciklusai metafórikus terhességként működnek mind fizikai, mind szimbolikus értelemben, és egy egész életen át tartanak.

A Fekete Hold pozitív és evolúciós vonatkozásaiban a tudatosság, a tudat kiterjesztése, a transzcendencia. Erősen hív az elhatárolódásra, a haszontalan elhagyására, hogy csak a lényegeset őrizzük meg, és figyelmen kívül hagyjuk a fölöslegest. Csak a meztelen igazságot kínálja nekünk, leplezetlenül, néha túl nyersen, túl keményen, túlságosan ellenpólusaival annak, amire a felszínen törekszünk.

Lehet, hogy tudatában sem vagyunk, de nem mindig a jó dolgokat kívánjuk magunknak. Sokszor letagadjuk, hogy milyenek vagyunk, sőt lehet, hogy egyszerűen nem is veszünk róla tudomást. Könnyű életet szeretnénk, és szívesen választjuk a kisebb ellenállás útját, de ha alapvető természetünkről van szó, nem lehet büntetlenül csalni. Az energiák újra megjelennek, ugyanis amit elnyom az ember, az kívülről köszön vissza. Ezért is fontos árnyékrészünk integrálása a személyiségünkbe.

A Fekete Hold kéz a kézben működik az árnyékkal. Ezen a tudattalan sötét oldalon személyiségünk megtalálja azt a komplementaritást, amely szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben kifejezze inkarnációja magvát a tökéletesség keresésében. A szorongás, a fóbiák és a kudarcok forrásait is tükrözheti, és elszívhatja életerőnket, ami akár önelutasításhoz is vezethet, beleértve a fizikai testünk elutasítását is.

A Fekete Hold osztozik a Hold nőies és érzékeny tulajdonágaiban, de párosul a Szaturnusz, a Plútó és a Mars férfiasabb, hidegebb, nyersebb és néha fatalisztikusabb, karmikus és okkult értékeivel is. A Jupiter fordítottja, mivel fő funkciója a kirekesztés, a megkülönböztetés. A transzperszonális bolygók (köztük az Uránusz és a Neptunusz) segítik kifejeződését, de nem mindig érzékelhető háttérmunkát végeznek.

A születési képletben a Fekete Hold Lilith a kihívások pontja. Leírja kapcsolatunkat az abszolútumhoz, az áldozathoz, és megmutatja, hogyan engedjünk el. Itt az árnyék-éneddel kell szembenézned, mondanunk sem kell, nem könnyű feladat. A jegyekben jelzi számunkra a tudat archetípusát, amely az egyéniség megerősítését árnyalja. A házakban blokkolást, többé-kevésbé tudatos visszautasítást, vétkességet vagy tabut jelezhet, de növelheti a hajlandóságunkat is ezen az életterületen. Az elfojtott vágyak megélésére késztethet.

A tranzit Fekete Hold Lilith a kasztrálás vagy frusztráció valamilyen formáját jelzi, gyakran a vágyak területén, a psziché tehetetlensége vagy általános gátlás formájában. Másrészt megmutatja, hol kérdőjelezzük meg önmagunkat, életünket, munkánkat és hitünket.

A Fekete Hold tranzitja nem feltétlenül mindig érzékelhető, mivel a benne rejlő pszichológiai okok mélyek, sőt néha öntudatlanok is, a belső karmikus természetük mellett. Szinte rejtett jelentésük van, amelyet semmilyen más tranzit nem tudna meghatározni. Ennek ellenére az ösztöneinknél fogva vezet minket, melyeket nincs lehetőség meghamisítani. Tranzitja során hullámzást, válságot hozhat, mely elősegíti a tudattalan tartalmak asszimilálását és az elavult pszichés attitűdök elhagyását.

Ahhoz, hogy jobban megértsd, miről is szól Lilith, ismerned kell a mitológiai hátterét.
Kezdetben volt a Nagy Istennő, és az Istennő volt a Föld, és a Föld volt az Istennő. A Nagy Istennő kultuszának eredete a történelem előtti idők félhomályában rejlik. Az Istennő több százezer évig uralkodott. Az idők folyamán az Anyaistennőt legyőzték és a legpatriarchálisabb archetípusok – Jahwe, az Atyaisten, Allah – diadala teljes volt a judaista, a keresztény és a muszlim világban. Csak Mária, Isten Anyja megszelídített alakjában engedték túlélni az Anyaistennő egyes aspektusait. Különféle Fekete Madonnák az ősi szentélyekben még mindig tanúskodnak róla.

Lilith alakja a Nagy Istennő egyik aspektusát képviseli. Az ókori Babilonban Lilitu, Ischtar vagy Lamaschtu néven imádták. A zsidó mitológia már sötétebb birodalmakba helyezi – az éjszaka gonosz démona, a Sátán megfelelő párja, férfiakra leselkedő és gyerekeket ölő.

Lilith első nőként jött létre, és állítólag ő volt Ádám első felesége. Amikor azonban Ádam uralkodó (domináns) módon szexelni akart vele, Lilith nem volt hajlandó alávetni magát neki, és még az Édenkert elhagyása árán sem engedett. Isten megbüntette Lilithet „lázadásáért” azzal, hogy száműzte. Később Lilith egy sivatagban élt démonokkal.

Lilith a szabad, a patriarchátus által elfojtott női énhez kapcsolódik. Lilith a függetlenségről, az integritásról, a saját és a jogaiért való kiállásról ismeretes, és ez összefügg a női szexualitással is. Azonban Lilithnek van egy negatív oldala is. Megnyilvánulhat pusztító, önszabotáló, kaotikus, manipulatív módon. A titkokkal, az okkultsággal, a szégyennel, a traumával, a tudatalattival is társul. Lilith némileg hasonlít a Plútóhoz.

Forrás: https://www.astro.com/astrology/in_lilith_e.htm

Kapcsolódó tartalmak
Érdekelhet mégOldalakCikkek
Alapfogalmak az asztrológiában
Csillagászati alapismeretek
Jegyek
Bolygók értelmezése
Házak jelentése
Fényszögek
Aszcendens
Holdcsomópontok
Nap | Nap a jegyekben | Nap a házakban
Hold | Hold a jegyekben | Hold a házakban
Merkúr | Merkúr a jegyekben | Merkúr a házakban
Vénusz | Vénusz a jegyekben | Vénusz a házakban
Mars | Mars a jegyekben | Mars a házakban
Jupiter | Jupiter a jegyekben | Jupiter a házakban
Szaturnusz | Szaturnusz a jegyekben | Szaturnusz a házakban
Uránusz | Uránusz a jegyekben | Uránusz a házakban
Neptunusz | Neptunusz a jegyekben | Neptunusz a házakban
Plútó | Plútó a jegyekben | Plútó a házakban
Chiron | Chiron a jegyekben | Chiron a házakban
Lilith | Lilith a jegyekben | Lilith a házakban
Nap
Hold
Merkúr
Vénusz
Mars
Jupiter
Szaturnusz
Uránusz
Neptunusz
Plútó
Chiron
Tranzitok
Nap tranzitjai a házakban
Hold tranzitjai a házakban
Merkúr tranzitjai a házakban
Vénusz tranzitjai a házakban
Mars tranzitjai a házakban
Jupiter tranzitjai a házakban
Szaturnusz tranzitjai a házakban
Uránusz tranzitjai a házakban
Neptunusz tranzitjai a házakban
Plútó tranzitjai a házakban
Nap tranzitjai a jegyekben
Hold tranzitjai a jegyekben
Merkúr tranzitjai a jegyekben
Vénusz tranzitjai a jegyekben
Mars tranzitjai a jegyekben
Jupiter tranzitjai a jegyekben
Szaturnusz tranzitjai a jegyekben
Uránusz tranzitjai a jegyekben
Neptunusz tranzitjai a jegyekben
Plútó tranzitjai a jegyekben
Kapcsolódó cikkek

Radix: Lilith a Kosban | Lilith a Bikában | Lilith az Ikrekben | Lilith a Rákban | Lilith az Oroszlánban | Lilith a Szűzben | Lilith a Mérlegben | Lilith a Skorpióban | Lilith a Nyilasban | Lilith a Bakban | Lilith a Vízöntőben | Lilith a Halakban | Lilith az I. házban | Lilith a 2. házban | Lilith a 3. házban | Lilith a IV. házban | Lilith az 5. házban | Lilith a 6. házban | Lilith a VII. házban | Lilith a 8. házban | Lilith a 9. házban | Lilith a X. házban | Lilith a 11. házban | Lilith a 12. házban

Tranzitok: Lilith a Kosban (tranzit) | Lilith a Bikában (tranzit) | Lilith az Ikrekben (tranzit) | Lilith a Rákban (tranzit) | Lilith az Oroszlánban (tranzit) | Lilith a Szűzben (tranzit) | Lilith a Mérlegben (tranzit) | Lilith a Skorpióban (tranzit) | Lilith a Nyilasban (tranzit) | Lilith a Bakban (tranzit) | Lilith a Vízöntőben (tranzit) | Lilith a Halakban (tranzit) | Lilith az I. házban (tranzit) | Lilith a 2. házban (tranzit) | Lilith a 3. házban (tranzit) | Lilith a IV. házban (tranzit) | Lilith az 5. házban (tranzit) | Lilith a 6. házban (tranzit) | Lilith a VII. házban (tranzit) | Lilith a 8. házban (tranzit) | Lilith a 9. házban (tranzit) | Lilith a X. házban (tranzit) | Lilith a 11. házban (tranzit) | Lilith a 12. házban (tranzit)

Örülök, hogy találkoztunk. 👋

Iratkozz fel, hogy minden héten kaphass emailban is fantasztikus tartalmakat. 😉

Mit is?
- Heti megjelent cikkek
- Előrejelzések
- Asztrológiai érdekességek
- Fejlesztések az oldalon
- Kedvezmények

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.
Bármikor le tudsz iratkozni természetesen.

Érdekelhet...

Friss cikkek