Legfrissebbek:
Most népszerű:

Sorskönyved

Asztrológiai elemzés a saját születési adatad alapján.

Orion, Isten az Ekvátoron

I. e. 6000 körül, amikor az Ikrek csillagkép csillagai keltek fel a tavaszi napéjegyenlőségkor, az egyiptomiak, a legtöbb más kultúrához hasonlóan, évüket a legfényesebb csillagok emelkedésével és lenyugvásával mérték, naptárukat pedig heliakális emelkedésükkel jelölték.

A heliakális felkelő csillag, amelyik közvetlenül a Nap előtt emelkedik, jelentősége óriási volt, ugyanis a napkelte hírnökeként szolgált. A felkelő Napot az egyiptomiak a kisded Hórusznak tekintették, aki Ízisz karjában van. Ahogy a Nap felkelt, jelezve az isten visszatérését, energiájával feltöltötte a csillagot és megvilágította. Délben a Napot már nem a kisded, hanem a felnőtt Hóruszként vagy Ra-kén látták, majd napnyugtakor Ozirisz lett belőle, az alvilág istene.

Orion felemelkedését a tavaszi napéjegyenlőség idején korábbi időpontra, i.e. 6700 körülire teszik. Akkor is, mint most, a legfényesebb és leglátványosabb csillagképe volt az éjszakai égboltnak. Orion, aki a hajnal előtti fényben emelkedik és megmerítkezik a Nap tüzes csónakjában.

Orion/Ozirisz isten volt. A csillagkép nem isten szimbóluma volt, hanem isten. Isten fizikai helye vagy megjelenése, ugyanúgy, ahogy a Szíriusz a Canis Major (Nagy Kutya) csillagképben Ízisz lakhelye volt. Az Orion a tavaszi napéjegyenlőség napjával támadt fel, és a világkorszak uralmát követelte. Az egyiptomiak Oziriszként ismerték, a fáraók pedig tőle származtak, ők voltak a fizikai megtestesülései. Azonban ahogy teltek az évek, észrevették, hogy az Orion csillagképből egyre kevesebb csillag kel fel a napéjegyenlőség reggelén. A precesszió hatására az isten egyre lejjebb csúszott az égen. Tehát míg egy időben teljesen felkelt napkelte előtt, eljött az idő, amikor a csillagképnek csak egy része volt a keleti horizont felett a napéjegyenlőségi napfelkelte előtt. Az Orion csillagkép nagyjából kétezer évig kelt fel, de az egyiptomiak tudták, hogy halhatatlan istenük az alvilágba csúszott. Ebben az időben a fazekasság hirtelen elterjedt Felső-Egyiptomból más területekre is, ami visszatükröződik Ízisz halott férjét kereső utazásainak mítoszában.

E megfigyelések magyarázatára az egyiptomiak kidolgozták a halhatatlan isten fogalmát, aki meghal, és átadja trónját a fiának. Az Orion csillagkép egyik jellemzője, hogy van egy fényes vörös csillaga, a Betelgeuse, amely az Orion jobb vállán található. Véletlenül a Bika csillagkép, a napéjegyenlőség hajnalának következő csillagképe is tartalmaz egy élénkvörös csillagot, Aldebaran néven. Így, ahogy Ozirisz meghalt, és helyébe a Bika csillagai kerültek, megjelent a szoláris trón természetes örököse. Ezért ezt a csillagképet Ozirisz, fiának Hórusznak tekintették. Ozirisz az alvilág vagy túlvilág istene lett, Hórusz, a fia pedig meghatározta az új világrendet. A több mint hatezer éven át tartó vallási filozófiával az egyiptomiaknak olyan vallást kellett létrehozniuk, amely lehetővé tette az istenek három generációját, mivel három csillagkép csúszott át a napéjegyenlőségen.

Sok modern teológus/mitológus egyetért abban, hogy Orionnak ez a precessziós mozgása a forrása a túlvilági élet vallási koncepciójának, amelyet egy meghalt isten adott nekünk. Ozirisz/Orion Krisztus előképe. Isten halhatatlan. Az isten azonban valamilyen módon meghal. A halott isten ezután túlvilágot ígér nekünk a jelenlétében. A következő piramisszöveg ezt az egyiptomi koncepciót ragadja meg: „Alszol, hogy felébredj. Meghalsz, hogy élhess.”

Az Orion csillagkép tehát egy isten archetípusa. Mi, emberek valószínűleg több mint nyolcezer éve mintáztuk férfi isteneinket erről a csillagképről. Ez ellentétben áll a soha le nem nyugvó, kör alakú Ursa Major (Nagy Medve) és Ursa Minor (Kis Medve) istennővel, mert az istennők nem halnak meg filozófiánkban. Az istennők elhalványulhatnak, de halhatatlanok. Azonban az égi egyenlítő és az ekliptika férfi istenei ki vannak téve a hős utazásának az örvényben. Az Orion csillagkép az egyetlen, amely minden más csillagképnél nagyobb hatással volt az emberi fajra.

Négyezer évvel később a görögök Oriont óriássá, Artemisz nemkívánatos csodálójává változtatták. Artemisz pedig egy óriási Skorpiót hozott létre, aki megszúrta a lábát, amitől megvakult. De a napfelkeltét nézve Orion visszanyerte látását. Ez a mítosz valószínűleg abból a tényből fakad, hogy Északon, ahogy a Skorpió felemelkedik, úgy tűnik, hogy az Orion lenyugszik. A történet másik változata az volt, hogy Artemisz véletlenül megölte őt. Kiúszott a tengerre (a tengerbe csúszó csillagkép metaforája), ahol Oriont összetévesztve uszadékfával, célgyakorlatként használta. Orion elveszett a tengerben. A görög történetek az egyiptomi mitológiát visszhangozzák, mivel Orion-történeteikben az a közös, hogy Orion meghal, vagy megvakul, majd újjászületik a Nappal való érintkezés révén.

Orion csillagai

A legfényesebb csillag, bár nincs alfaként jelölve, a Rigel; a többi csillag, csökkenő sorrendben: Betelgeuse, a hónalj; Bellatrix, a bal váll; Mintaka, az öv; Alnilam, középső csillag az övben; Alnitak, utolsó csillag az övben; Saiph, a jobb combban; és Thabit, a kardban.

Betelgeuse (Ikrek 29°04’)

A Betelgeuse az Orion alfa csillaga, hatása féktelen sikert hozhat bonyodalmak nélkül. Az isten jobb kezében, hónaljában vagy vállában van, így azt képviseli, ami tiszta és erős. A Betelgeuse és a társcsillagok ebben a konstellációban a hírnév vagy siker mutatói, legyen szó a helyi vagy globális közösségről: az általa befolyásolt személy hatékony, briliáns és sikeres. Mivel a Betelgeuse nagyon erős csillag, azon kevés csillagok egyike, ahol egyértelműen látható, hogyan befolyásolja a képlet különböző tengelyeit.

Betelgeuse – korábbi vélemények

Ptolemaiosz szerint az Orion vállán és annak közelében lévő csillagok olyanok, mint a Mars és a Merkúr. Robson a harci becsülethez viszonyítja őket. Ebertin szerencséről, sikerről és örök hírnévről beszél. A szigorral egyetért, és hozzáteszi az elhamarkodottságot és változékonyságot.

Betelgeuse a születési képletben

A Betelgeuse-zal érintkező bolygó olyan tehetségeket vagy képességeket képvisel, amelyek a szülött birtokában vannak, amelyeket örömre, sikerre vagy akár hírnévre használhat fel. Ha a Holddal vagy Vénusszal van kapcsolatban a Betelgeuse, az élethosszig tartó érzelmi boldogságot jelent. Bármit is érint ez a csillag, pozitív eredményeket fog hozni.

Betelgeuse, mint a szültéskori heliakális emelkedő csillag

Betelgeuse sikerre képessé teszi azt a személyt, akinek a Napjával felkel. Ehhez a személyes ambícióhoz kapcsolódik az önbizalom által generált természetes karizma. Ez a természetes karizma egy nagyon sikeres pozitív élethez vezethet, vagy a képlet többi részétől függően szélhámosságra is utalhat.

Betelgeuse a Nadíron

Bármely csillag a Nadiron azt sugallja, hogy hatása nem lesz nyilvánvaló, mivel idős korban vagy akár halál után válik nyilvánvalóvá. (Abraham Lincolnnak és Martin Luther Kingnek is Betelgeuse ebben a pozícióban áll, és haláluk után még több hírnévre tettek szert.)

Betelgeuse emelkedik

A felkelő csillag az élet korai szakaszában adja energiáját. Az energia ezután folytatódhat, ha más csillagok támogatják. Betelgeuse ebben a pozícióban azt mutatja, hogy a siker korán jön, és akár csodagyereket is születhet.

James Dean képletében a Betelgeuse emelkedett a Jupiterével, és híressé vált színészként, mielőtt meghalt egy motorbalesetben. Marilyn Monroe képletében a Betelgeuse emelkedett miközben Marsa kulminált. Gyors és hatalmas sikert ért el, nem annyira színészi alakításával, ami a Vénusz lenne, hanem szexszimbólumként, amit a Mars fejez ki. Nem kellett várnia, hogy középkorú legyen, vagy meghaljon.

Betelgeuse a kulminációs ponton

Ebben a pozícióban a siker az élet közepén jön, és meghatározza, hogyan emlékeznek az emberre.

Charles Dickens, a híres regényíró képletében a Betelgeuse a Jupiterével kulminált. Nem ez volt az egyetlen állócsillag-kombináció a képletében, de megmutatta, hogy élete során nagy sikereket fog elérni, és munkája tovább fog élni.

Betelgeuse lenyugszik

Ebben a helyzetben a csillag energiája az élet későbbi szakaszában fejeződik ki. Bizonyos értelemben ez a csillag lehetőséget ad az embernek a halhatatlanságra. Nem mindenki, akinek a képletében Betelgeuse meghatározó, tesz szert nagy hírnévre, de ez fontos összetevője a hírnév lehetőségének. Az általa befolyásolt személy anélkül is megtapasztalhatja a sikert, hogy a lélek sötét utazásán kelljen keresztülmennie.

William Blake Napja a Betelgeuse-zal együtt nyugszik le. Nagy művész és költő volt, aki metszeteket készített és ebből élt.  Nevét csak későbbi életében, majd halála után tartották nagy becsben. Így ez a csillag a sikeresség képességére és a munkája tovább élésére vonatkozik.

Betelgeuse – eklpitikai koordinátái Budapestre vonatkozóan

Ha Budapesten születtél az északi szélesség 47°30’-én, akkor a Betelgeuse kb. a Rák 15°-án emelkedett. Ha van bolygód a Rák 15° vagy Bak 15°-án, akkor az a bolygó a csillaggal együtt emelkedett vagy nyugodott le. A Betelgeuse az Ikrek 12°-án is lenyugszik, ezért, ha van bolygód az Ikrek vagy Nyilas 12°-án, akkor az a csillaggal együtt kelt fel vagy nyugodott le. A Betelgeuse csúcspontja az Ikrek 28°-án van, tehát, ha van bolygód az Ikrek vagy a Nyilas 28°-án, akkor az a bolygó a csúcsponton vagy a Nadíron volt. Az északi szélesség 47°30’-én a Betelgeuse felemelkedési és lenyugvási fázisa közötti időszak kb. június 3-tól július 8-ig tart minden évben. A Betelgeuse július 8. körül az igazi heliakális felkelő csillag.

Rigel (Ikrek 17°08’)

Orion béta csillaga, az Orion bal lába, a csillagkép legfényesebb csillaga, amely érinti az Eridanust, a folyót. Az ókori Egyiptomban a fáraó lába alatt lenni azt szimbolizálta, hogy Ozirisz védelme alatt állsz. Ozirisz kedves volt, oktatást és civilizációt hozott minden meghódított földre. Ozirisz szobrai azt mutatják, hogy egyik lábával a másik előtt áll, lábai alatt pedig madarak ábrázolják alattvalóit. A madarakat nem negatív képnek tekintették, hanem olyan embereknek, akik megkapták az Ozirisz által képviselt civilizáció bölcsességét és védelmét.

A Rigel ezért az Orion aktív, nevelő oldalaként fogható fel. Ahelyett, hogy ezt a csillagot csak az ambícióval összefüggésben látnánk, ahogy Robsonnak tűnik, talán könnyebb átlátni a teljes képet: az előrehaladás koncepciója nem csupán személyes haszon, hanem – ami még fontosabb – sokak javát szolgálja. Rigel a pedagógust képviseli, legyen az a helyi iskolában, a közszférában vagy bármilyen tudásterületen.

Johannes Keplernél Rigel kulminációs pontjánál a Jupiter állt, és a bolygómozgás törvényeiről emlékezünk rá. Immanuel Kant, a 18. század nagy filozófusa abban a pillanatban született, amikor Rigel a Nadiron volt, és gondolatairól és ötleteiről is emlékeznek rá. Leonardo da Vinci, egy másik személy, akire ötleteiről és találmányairól emlékszünk, Holdja a Nadiron volt, amikor Rigel lenyugodott. A csillag lenyugvó helyzete azt jelzi, hogy ez az elismerés az élete késő szakaszában vagy a végén érkezik.

Rigel – korábbi vélemények

Ptolemaiosz szerint az Orion azon csillagai, amelyek nincsenek a vállán, olyanok, mint a Jupiter és a Szaturnusz. Robson kijelenti, hogy gazdagságot és dicsőséget hoznak a mechanikai képességekkel együtt. Ebertin gyors sikerről beszél, de úgy, hogy állandó harcot kell vívni a pozíció megtartása érdekében. Rigor egyetért Robson kijelentéseivel, és hozzáteszi, hogy Rigel ambíciót ad.

Rigel a születési képletben

Ha a Rigel hatással van a születési képletedre, jelzi a tanulás vagy a tanítás vágyát, hogy tudást adj át másoknak. Többféle megnyilvánulási formája is lehet, attól függően, hogy melyik bolygót érinti.

Rigel, mint heliakális felkelő csillag a születési képletben

Erős kapcsolatot mutat lesz a társadalomfejlődés és berendezkedés mechanizmusával. Szükségét érezheted más világnézetek tanítását vagy kiterjesztését, vagy a kialakult világnézet védelmét a jobb életforma reményében. Ez a perspektíva erős lesz benned, és időnként összeütközésbe kerülhetsz más embercsoportokkal.

Rigel – eklpitikai koordinátái Budapestre vonatkozóan

Ha Budapesten születtél az északi szélesség 47°30’-én, akkor a Riegel a Rák 22°-án emelkedett. Ha van bolygód a Rák vagy Bak 22°-án, akkor az a csillaggal együtt emelkedett vagy nyugodott le. A csillag szintén lenyugszik a Bika 22°-án, ezért, ha van bolygód a Bika vagy a Skorpió 22°-án, akkor az a csillaggal együtt kelt fel vagy nyugodott le. A csillag kulminációs pontja az Ikrek 18°-án van, tehát ha van bolygód az Ikrek vagy a Nyilas 18°-án, akkor az kulminált, vagy a Nadiron volt, amikor a csillag kulminált. Az északi szélesség 47°30’-én a Rigel felemelkedési és lenyugvási fázisa közötti időszak kb. május 20-tól július 14-ig tart minden évben. Valódi heliakális felkelő csillagként július 14-én jelenik meg.

Bellatrix (Ikrek 21°15’)

Az Orion gamma csillaga. Bellatrix az isten bal válla, és Amazon-csillagként vagy Harcosnőként, máskor pedig Hódítóként vagy Üvöltő Hódítóként ismert. Van benne kihívás, ugyanis a Bellatrix által ígért teljesítménynek megvan az ára: meg kell küzdenie a psziché nehéz aspektusaival. A sikerhez vezető út nem olyan zökkenőmentes, mint a Betelgeuse esetében. Itt személyes gyengeségek derülnek ki, mert ez a nagy isten bal oldala, vagy inkább árnyékos oldala. Az ezzel a csillaggal rendelkező embereknek sokkal több személyes fejlődést kell megtapasztalniuk sikerük áraként. Ha ezt a növekedést és ezeket a meglátásokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor a Bellatrix bukást jelenthet.

Marilyn Monroe azon a napon született, amikor Bellatrix a Nappal együtt nyugodott le, így rendkívül sikeres, de tragikus figuraként emlékezünk rá. Vincent van Gogh Bellatrix személy volt, mivel Bellatrix éppen lenyugodott, mikor a Marsa a Nadiron volt. Folyamatosan küzdött a démonokkal magában, ez a nagyszerű művész öngyilkos lett. Sir Alexander Fleming, a skót bakteriológus, aki 1928-ban fedezte fel a penicillint, a Bellatrix felemelkedésének pillanatában született. Fleming orvostisztként szolgált az első világháború alatt, és az ember azon töpreng, vajon háborús tapasztalatai ösztönözték-e az emberi szövetre nem mérgező antibakteriális anyagok felkutatását – ismét látható, hogy a Bellatrix által jelzett potenciális siker csak a sötétségen keresztüli utazás után következik be.

Bellatrix – korábbi vélemények

Ptolemaiosz szerint az Orion vállának csillagai olyanok, mint a Mars és a Merkúr. Ebertin a küzdőszellem, a bátorság, a szervezőkészség, de gyakran meggondolatlanság tulajdonságát társítja hozzá. A szigorúság azonban a férfiaknál a nagy polgári kitüntetéseket hangsúlyozza, a nőknél azonban a szókimondóságot és az erőteljességet.

Bellatrix a születési képletben

Azt jelzi, hogy nagyon komolyan kell tekintened a személyes gyengeségedre, és hogy a siker, az igazi siker, legyen az spirituális vagy anyagi, csak a személyes fejlődésen keresztül érhető el. Az a tengely, ahol a csillag áll a születési képletben, az jelzi az élet azon időszakát, ahol szükség lesz erre az önismeretre és a személyes fejlődésre.

Bellatrix, mint a a heliakális felkelő csillag a születési képletben

Ha ennek a csillagnak a látszólagos vagy kozmikus felemelkedésekor születtél, akkor az sikert mutathat, de mindig szembe kell nézned saját démonaiddal. Ez életstílussá válhat, amely arra késztet, hogy terapeutaként vagy tanácsadóként praktizált, és segíts másoknak szembenézni saját személyes problémáikkal. Számodra a karma azonnali. Bármilyen meggyőződésed, hogy képes vagy negatív módon cselekedni a gyors eredmények érdekében, hamarosan eloszlik a valósággal.

Bellatrix – eklpitikai koordinátái Budapestre vonatkozóan

Ha Budapesten születtél az északi szélesség 47°30’-én, akkor a csillag a Rák 10°-án emelkedett. Ha van bolygód a Rák vagy Bak 10°-án, akkor az a csillaggal együtt emelkedett vagy nyugodott le. A csillag az Ikrek 5°-án is lenyugszik, tehát, ha van bolygód az Ikrek vagy a Nyilas 5°-án, akkor az szintén a csillaggal emelkedett vagy nyugodott le. A csillag kulminációs pontja az Ikrek 21°-án van, tehát ha van bolygód az Ikrek vagy Nyilas 21°-án, akkor az a csillaggal együtt kulminált vagy a Nadíron volt. Ezen az 47°30’-os északi szélességen a csillag felemelkedési és lenyugvási fázisa közötti időszak kb. május 22-től július 2-ig tart. Valódi vagy kozmikus heliakális felkelő csillagként július 2. körül jelenik meg.

Alnilam (Ikrek 23°46’)

Az Orion epszilon csillaga. Asztrológiailag nem sokat foglalkoztak ezzel a csillaggal, pedig egyike a Ptolemaiosz által említett huszonkilenc csillagnak. Ez az isten övének fényes csatja, és minden jelentésnek figyelembe kell vennie ezt a szimbolikát.

Carl Jung Alnilam látszólagos heliakális felemelkedésekor született, de ezzel ellentétben Benito Mussolini is. Bernadette Brady munkássága során még nem talált kielégítő jelentést neki.

Alnilam – korábbi vélemények

Ptolemaiosz szerint az Orion azon csillagai, amelyek nincsenek a vállában, olyanok, mint a Jupiter és a Szaturnusz. Robson úgy gondolja, hogy Alnilam mulandó nyilvános kitüntetéseket hozhat. Rigor egyetért Robsonnal.

Alnilam – eklpitikai koordinátái Budapestre vonatkozóan

Ha Budapesten születtél, az északi szélesség 47°30’-én, a csillag kb. a Rák 20°-án emelkedett. Ha van bolygód a Rák vagy Bak 20°-án, akkor az együtt kelt vagy nyugodott le a csillaggal. A csillag szintén lenyugszik az Ikrek 2°-án, ezért ha van a bolygód az Ikrek vagy a Nyilas 2°-án, akkor együtt nyugodott vagy emelkedett a csillaggal. A csillag kulminációs pontja az Ikrek 25°-ánál van, tehát ha van bolygód az Ikrek vagy a Nyilas 25°-ánál, akkor az a csúcsponton vagy a Nadíron volt, amikor a csillag kulminált. Ezen a 47°30’-es északi szélességen a csillag felemelkedési és lenyugvási fázisa közötti időszak kb. május 22-től július 12-ig tart minden évben. Igazi vagy kozmikus heliakális felkelő csillagként július 12. körül jelenik meg.

Felhasznált irodalom:
Bernadette Brady: Brady's Book of Fixed Stars

Kapcsolódó:
Nimród (Orion) csillagkép
Nimród koronázódik

Örülök, hogy találkoztunk. 👋

Iratkozz fel, hogy minden héten kaphass emailban is fantasztikus tartalmakat. 😉

Mit is?
- Heti megjelent cikkek
- Előrejelzések
- Asztrológiai érdekességek
- Fejlesztések az oldalon
- Kedvezmények

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.
Bármikor le tudsz iratkozni természetesen.

Érdekelhet...

Friss cikkek

Egy könyv ami csak rólad szól

Közel 3x-4x ennyi információ egy könyvben, az alapismeretektől kezdve, részletes magyarázatokon és ábrákon keresztül mutatja be sorsodat, életutadat. Mindezt úgy, hogy érteni is fogod…

Mindezt egy kattintásra tőled már csak néhány percen belül olvashatod!