Számmisztika – Névszám, jellem

Kezdőlap » Blog » Számmisztika » Számmisztika – Névszám, jellem
Legfrissebbek:
Most népszerű:

Sorskönyved

Asztrológiai elemzés a saját születési adatad alapján.

Névszám, belső személyiségjegyek kiszámolása, lakhely, karrier elemzése

A számmisztika a számokat, mint szimbólumokat használja, hogy segítségükkel leírjon személyiségjegyeket. Többféle rendszer is létezik, az alapot Püthagorasz rendszere adja. Lényege: minden egyes betűt egy táblázat segítségével egy-egy számhoz rendelünk 1-9-ig, bizonyos rendszerekben 1-8-ig. Ezt hívjuk röviden számkulcsnak. Az eredeti püthagoraszi számkulcs így néz ki:

A betűk számértékei

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

                                                                 

A névszám az ember általános jellemére, egyéniségére utal. Kiszámításakor figyelembe vesszük a születési nevet és a felvett neveket is. Fontos megnézni a használt nevet, tehát ha valaki X.Erzsébet, de mindenki X.Zsókaként ismeri, akkor erre a névre kell elvégezni a számítást. 

 

Kiszámítása: elővesszük a számkulcsunkat. Felírjuk a nevet, majd minden betű alá odaírjuk a kulcsból a hozzá tartozó számértéket. Külön a vezetéknévre és külön a keresztnévre összeadjuk ezeket az értékeket, így kapunk két kétjegyű számot(általában). Ezeket összeadjuk, az eredmény (általában) kétjegyű szám lesz. Ennek a számnak a számjegyeit összeadjuk, addig, amíg egyjegyű számot nem kapunk. Ez az egyjegyű szám lesz a névszám. 

 

Az ékezetes betűknél az ékezet nélküli betűt kell vizsgálni!

Egy példa: 

J Ó Z S E F  A T T I L A

1   6  8 1 5 6   1  2 2 9 3 1

 

1+6+8+1+5+6 = 27   1+2+2+9+3+1 = 18

2   + 7 = 9                    1 + 8 = 9

9 + 9 = 18    A végeredmény: 1 + 8 = 9

 

27+18=45, utolsó lépésként ennek a számjegyeit kell összeadni. Mivel kétjegyű számot kaptunk névszámra, folytatjuk a számjegyek összeadását, hogy egyjegyű számot kapjunk:4+5=9 

Tehát József Attila névszáma a 9-es

 

1-es névszám, jellem:

Az 1-es névszámú emberek vezetésre születtek, mindenütt az elsők akarnak lenni. Akaraterősen, kitartóan és öntudatosan haladnak céljaik megvalósítása felé. Akkor tudják legjobban kihasználni képességeiket, ha saját elképzeléseik szerint hagyják őket dolgozni. Mivel mások is tőlük várnak útmutatást, nekik kell eldönteni, hogy mi legyen az irányadó. Az 1-es nagylelkű és bátor, méltóságteljes egyéniség. Fejlett igazságszeretettel és felelősségérzettel rendelkezik. Vigyáznia kell viszont arra, hogy az egyéniségében rejlő negatív tulajdonságok ne domináljanak: agresszivitás, önzés, gőg, zsarnokoskodás. harmonikus partner számukra: 3,5,6,9 név- vagy születésnapszámú egyének. 

 

2-es névszám, jellem:

Szelídek, érzelmesek, békülékenyek, türelmesek. Megnyerő egyéniségükkel és együttműködő-képességükkel érik el sikereiket. Diplomatikus viselkedésükkel békéltetőkként vesznek részt a vitás helyzetekben. Negatív tulajdonságok: lehetnek kegyetlenek, alattomosak, hamisak, titkolódzók. Sokszor határozatlanok. Előfordul, hogy sajnálkoznak önmagukon. Hangulatuk gyakran változik, mely kiszámíthatatlanná, megbízhatatlanná teszi őket. Hajlamosak arra, hogy alávessék magukat egy erősebb jellem akaratának, s ez a befolyásolhatóság veszélyessé válhat. A 2-es rendkívül érzékeny, és ez mások hangulatára is vonatkozik: rögtön és tévedhetetlenül megérzi, hogy milyen hangulatban van a másik. harmonikus partner: 4,7,8. a 6 és 9-es számú partnerektől jobb, ha óvakodnak. 

 

 

3-as névszám, jellem:

Intelligensek, sokoldalúak, merészek. Van bennük művészi alkotókészség, sikeres színész, zenész vagy előadóművész lehet belőlük. Igazságosak, rendkívül kedvesek. Szeretik az új terveket, feladatokat, kihívásokat. Optimizmusuk és rugalmasságuk a siker felé tereli őket. Általában a mának élnek. Szerencséjük soha nem hagyja el őket. A szavak emberei, de néha túl sokat beszélnek. sokat adnak a külsőségekre, cicomára. fő nehézségük a kitartás hiányából fakad, túl sok dologgal akarnak egyszerre foglalkozni, végül sehol nem érnek el semmit, ezért meg kell tanulniuk megválogatni, hogy mivel érdemes foglalkozniuk. ideális partner számukra: 1,5,6 és 9 név- vagy születésnapszámú egyének 

 

4-es névszám, jellem:

Gyakorlatiasok, megbízhatók, szorgalmasok, kitartóak, becsületesek, hűségesek és alapjában szolidak. Felelősnek érzik magukat, hogy családjuk, közvetlen környezetük és az egész társadalom a méltányosságra alapozott erkölcsi szabályok szerint éljen. Mivel csak kötelességeiknek élnek, a szórakozás náluk kevésbé jelentős. Hajlamosak arra, hogyha valaki nem osztja véleményüket, bizalmatlanná, elutasítóvá válnak. Hajlamosak a melankóliára és a hirtelen dühkitörésekre. Nagyon jól eligazodnak a részletekben. megvan a képességük ahhoz, hogy elérjék a legmagasabb munkateljesítményeket. semmi nem hullik az ölükbe, mindenért keményen megdolgoznak. vigyázniuk kell, nehogy negatív tulajdonságaik domináljanak: kicsinyesség, korlátoltság, rosszindulat, szőrszálhasogatás. harmonikus partner: 2,7,8 

 

5-ös névszám, jellem:

Karrierjükben fő tényező a változatosság, az újszerűség és a haladás keresése. Mozgékonyak, okosak és temperamentumosak, semmiféle kockázattól nem rettennek vissza. Soha egy meghatározott feladat mellett nem tudnak megmaradni. kommunikatívak, barátságosak, energikusak. természetesnek tekintik az anyagi kényelmet és a kellemes életet. könnyűnek találják a munkát és a tanulást, főleg ha változatos. negatív jellemvonásai: erőszakos, szenvedélyes, hirtelen haragú, pazarló. szerelmi életük is rendkívül mozgalmas. Ideális partner: 1,3,6,9

 

6-os névszám, jellem: 

Háziasak, otthonszeretők, segítőkészek, hűségesek, lelkiismeretesek, szívélyesek és alapjában véve konzervatívak. Számukra a család az első, ragaszkodnak az otthonhoz, szeretik a gyerekeket, az állatokat és a természetet. A harmóniát, a belső egyensúlyt értékelik a legtöbbre. Sokat segítenek ismeretleneknek, ez náluk egyfajta belső késztetés. Komoly műértők és műpártolók, sokszor maguk is művészek. Általában vonzó a külsőjük és megnyerő a stílusuk, ezért könnyen megkedvelik őket minden társaságban. 

Adottságuk, hogy a barátságokat ápolják, a viszályokat igyekeznek elsimítani – emiatt sokszor nevezik őket határozatlannak, kétszínűnek. Hajlamosak a pletykázásra, önzésre, önfejűségre, önelégültségre. Harmonikus partner: 1, 3, 5 és 9. 

 

7-es névszám, jellem: 

Komolyak, méltóságteljesek. Ez a szám a tudósoké, filozófusoké, misztikusoké; a 7-esek korán elkezdenek az emberi lélekkel, a hittel, misztikával vagy egyéb tudományos témával foglalkozni. Analitikai képességeik páratlanok. Már fiatalon megtapasztalják, hogy környezetük odafigyel a véleményükre. Gyógyítói az emberi testnek és léleknek, belelátnak a dolgok lényegébe és az emberek lelkébe. Rendkívül éles eszük van, emellett hajlamuk van a fantasztikus álmodozásokhoz. Minden megszokottat, középszerűt mélyen megvetnek, leginkább visszahúzódnak embertársaiktól. Az anyagiak nem sokat jelentenek nekik. Megközelíthetetlenek és pesszimisták. Nem éppen közkedvelt emberek, mert gyakran túlságosan kritikusak, és mások szemében érzéketlennek, zárkózottnak, barátságtalannak tűnnek, mivel érzelmeiket nehezükre esik kimutatni. Szeretik az egzotikus tájakat, hosszabb utazásokat és jó üzleti elképzeléseik vannak, de nagyon ritkán valósítják meg ezeket. Harmonikus partner: 1, 2, 4 vagy 8. 

 

8-as névszám, jellem: 

A hatalom, a pénz, a siker világában élnek, olyan képességeket kaptak a sorstól, amelyekkel sokra vihetik az életben. Kemények, gyakorlatiasok, alaposak, mindenért meg kell dolgozniuk. Ha nem érik el céljaikat, olyan mélyen elkeseríti őket, hogy szándékosan elpusztítanak mindent, amit alkottak. A végletek emberei, semmi sem áll távolabb tőlük, mint a nyugalom, az unalom és a mértékletesség. Ellene vannak minden átlagos és normális dolognak. Érzelmi életük gazdag, viszont érzelmeiket ritkán fedik fel teljesen. Számukra értelmetlen az élet, ha nincsen versenyhelyzet. Domináns tulajdonságaik az aktivitás, tettvágy, kezdeményezés, kalandvágy, bátorság, agresszió. Negatív tulajdonságaik az agresszió mellett a kíméletlenség, meggondolatlanság, a támadókedv és a bosszúállás. Akkor is ragaszkodnak elképzeléseikhez, ha azok távol állnak a valóságtól. Cinikusak, fanatikusak és önfejűek. Betegesen féltékenyek tudnak lenni. Rendkívül türelmetlenek, mindent azonnal szeretnének. Harmonikus partner: 2, 4, 7. 

 

9-es névszám, jellem: 

Intelligensek, nagylelkűek, idealisták és ellenállhatatlanul kedvesek. Az erős, gyakran zseniális személyiségük, határozottságuk és az a képességük, hogy másokat lelkesítsenek, minden ajtót kitár elfőttük. Gazdag fantáziájúak, becsvágyók és nagylelkűek, így mindig szükségesnek tartják, hogy másokon segítsenek és a jó ügy védői legyenek. 

Nemes érzésű emberek, akik sokszor nem értik a többieket, hogy min képesek állandóan vitatkoznak. Hajlamosak kiiktatni a nemkívánatos dolgokat, feladatokat, akadályokat, mindezt oly módon, hogy megoldják őket, ha kell, harc árán is. Előfordulhat, hogy annyira tökéletesen megoldanak minden problémát és feladatot, hogy ezáltal feleslegessé teszik önmagukat, ami miatt munka nélkül maradhatnak. Ezért olyan munkaterületeket kell választaniuk, ahol sosem fogynak ki a feladatokból (pl. irodalmi tevékenység, orvostudomány, lélektan, asztrológia, grafológia, számmisztika). A szerelemben teljesen az érzelmeikre hagyatkoznak, szenvedélyesek és romantikusak. Ideális partner: 3, 5. 

Örülök, hogy találkoztunk. 👋

Iratkozz fel, hogy minden héten kaphass emailban is fantasztikus tartalmakat. 😉

Mit is?
- Heti megjelent cikkek
- Előrejelzések
- Asztrológiai érdekességek
- Fejlesztések az oldalon
- Kedvezmények

Nem spammelünk! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat.
Bármikor le tudsz iratkozni természetesen.

Érdekelhet...

Friss cikkek

Egy könyv ami csak rólad szól

Közel 3x-4x ennyi információ egy könyvben, az alapismeretektől kezdve, részletes magyarázatokon és ábrákon keresztül mutatja be sorsodat, életutadat. Mindezt úgy, hogy érteni is fogod…

Mindezt egy kattintásra tőled már csak néhány percen belül olvashatod!